Samlet sett var det  997 100 flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner i desember 2022, sammenlignet med desember 2021. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

¹ Endret fra millioner til passasjerer.

I likhet med november var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 1,4 millioner i desember¹ 2022, en økning på 76 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 2,3 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 22 prosent.

I alt ble registrert 48,7 millioner passasjerer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner i 2022. Det er en oppgang på 96 prosent fra de 24,9 millioner passasjerer som var innom norske lufthavner i 2021. Sammenlignet med 2019 sank passasjertallet med 16 prosent.

¹ Rettet fra november til desember 16. januar 2023 kl. 09.43.