Samla var det 52 200 fleire Summen av passasjerar om bord i flya ved ankomst til og avgang frå norske lufthamner. Passasjerar på innanlandske flygningar teljast både på avreisestad og på landingsstad. Passasjerar i transfer og transitt teljast både ved ankomst til og avgang frå same lufthamn. på norske lufthamner i januar 2024, samanlikna med januar 2023. Det viser tal frå statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerar på norske lufthamner

Talet passasjerar på flygningar til og frå utlandet var 1,3 millionar i januar 2024, ei auke på 7 prosent samanlikna med same månad året før. Samstundes var det 2,2 millionar passasjerar med innanlandske flygningar, 1 prosent mindre enn i januar 2023.  Samanlikna med januar 2019 viser tala ein nedgang på 13 prosent på utanlandske og innanlandske flygningar.