Samla var det 290 000 fleire Summen av passasjerar om bord i flya ved ankomst til og avgang frå norske lufthamner. Passasjerar på innanlandske flygningar teljast både på avreisestad og på landingsstad. Passasjerar i transfer og transitt teljast både ved ankomst til og avgang frå same lufthamn. på norske lufthamner i april 2024, samanlikna med april 2023. Det viser tal frå statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerar på norske lufthamner

Talet passasjerar på flygningar til og frå utlandet var 1,7 millionar i april 2024, ei auke på 3 prosent samanlikna med same månad året før. Samstundes var det 2,7 millionar passasjerar med innanlandske flygningar, 10 prosent meir enn i april 2023. Samanlikna med april 2019 viser tala ein nedgang på 11 prosent på utanlandske flygningar og ei auke på 4 prosent på innanlandske flygningar.