Samlet sett var det 583 600 flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner i november 2022, sammenlignet med november 2021. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

I likhet med oktober var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 1,3 millioner i november 2022, en økning på 51 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 2,6 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 5 prosent.