Samlet sett var det 1,1 millioner flere  på norske lufthavner i oktober 2022, sammenlignet med oktober 2021. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

I likhet med september var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 1,9 millioner i oktober 2022, en økning på 81 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 3 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 11 prosent.