Samlet sett var det 735 500 flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner mars 2023, sammenlignet med mars 2022. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

¹ Endret fra millioner til passasjerer.

I likhet med februar var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 1,5 millioner i mars 2023, en økning på 42 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 2,8 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 11 prosent.  Sammenlignet med mars 2019 viser tallene en nedgang på henholdsvis 16 og 7 prosent i antall passasjerer på utenlandske og innenlandske flygninger.