Samlet sett var det 1,1 millioner flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner februar 2023, sammenlignet med februar 2022. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

¹ Endret fra millioner til passasjerer.

I likhet med januar var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 1,3 millioner i februar 2023, en økning på 71 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 2,2 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 33 prosent.  Sammenlignet med februar 2020 viser tallene en nedgang på henholdsvis 20 og 12 prosent i antall passasjerer på utenlandske og innenlandske flygninger.