Samlet sett var det 1,4 millioner flere Summen av passasjerer om bord i flyene ved ankomst til og avgang fra norske lufthavner. Passasjerer på innenlandske flygninger telles både på avreisested og på landingssted. Passasjerer i transfer og transitt telles både ved ankomst til og avgang fra samme lufthavn. på norske lufthavner januar 2023, sammenlignet med januar 2022. Det viser tall fra statistikken Lufttransport.

Figur 1. Passasjerer på norske lufthavner

¹ Endret fra millioner til passasjerer.

I likhet med desember var økningen i antall passasjerer størst for utenlandsflygninger. Antall passasjerer på flygninger til og fra utlandet var 1,2 millioner i januar 2023, en økning på 103 prosent sammenlignet med samme måned året før. Samtidig var det 2,2 millioner passasjerer med innenlandske flygninger, en økning på 56 prosent. Sammenlignet med januar 2020 viser tallene en nedgang på henholdsvis 20 og 13 prosent i antall passasjerer på utenlandske og innenlandske flygninger.