Godstransport med lastebil

Oppdatert: 29. april 2021

Neste oppdatering: 8. juli 2021

Andel av grensetransporten med norske lastebiler
Godstransport med lastebil

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Tall for godstransport med norske lastebiler dekker biler med nyttelast 3,5 tonn og over. Tall for godstransport med lastebil over grensen dekker aktiviteten med lastebil til og fra Norge og belyser norske og utenlandske bilers andel av godstransporten.

Kontakt