Skatt for personer

Til toppen

08815: Skattepliktig formue, gjeld og formueskatt 1999 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktig bruttoformue , Skattepliktig realkapital , Fast eiendom, anlegg og skog ,

Valgt 0 av totalt 23

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endring i skattlegging av verdipapirfond i 2016 og 2017 gir brudd disse variablene i begge årganger. Se om statistikken for skattestatistikk for personer. I forbindelse med ny beregning av ligningsverdi har det vært endring av eiendomstyper fra 2009 til 2010. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Tjenestepensjon skattlagt som lønn er inkludert i personinntekt uføretrygd, mens tjenestepensjon skattlagt som pensjon inngår i personinntekt pensjoner.