Variabeldefinisjon

Ligningsverdi av fast eiendom i utlandet

  English
Navn Ligningsverdi av fast eiendom i utlandet
Definisjon Ligningsverdi av fast eiendom i utlandet ved utgangen av året
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller