Variabeldefinisjon

Ligningsverdi av sekundærbolig

  English
Navn Ligningsverdi av sekundærbolig
Definisjon Ligningsverdi av sekundærbolig ved utgangen av året. (Boligeiendom hvor eier ikke er registrert bosatt) Fritidseiendom regnes ikke som sekundærbolig.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller