Variabeldefinisjon

Ligningsverdi av innbo og løsøre

  English
Navn Ligningsverdi av innbo og løsøre
Definisjon Ligningsverdi av innbo, løsøre, fritidsbåter, motorkjøretøy og camingvogner mv. ved utgangen av året.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Skattestatistikk for personer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller