Variabeldefinisjon

Driftsløsøre og eiendommer i næring

  English
Navn Driftsløsøre og eiendommer i næring
Definisjon Ligningsverdi av driftsløsøre og andre eiendommer i næring ved utgangen av året
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Skattestatistikk for personer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller