Variabeldefinisjon

Annen finanskapital

  English
Navn Annen finanskapital
Definisjon Kontanter, utestående fordringer, premiefond (IPA), gjenkjøpsverdi av livsforsikringspoliser, andelseiers andel av boligselskapets annen formue og formue i utlandet ved utgangen av året
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller