Variabeldefinisjon

Ligningsverdi av gårdsbruk

  English
Navn Ligningsverdi av gårdsbruk
Definisjon Ligningsverdi av gårdsbruk ved utgangen av året. Formuesverdien av jordbrukseiendom omfatter driftsbygninger, våningshus, føderådsbolig, jord og grunn utenom særskilt lignet skog.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller