Variabeldefinisjon

Ligningsverdi av primærbolig

  English
Navn Ligningsverdi av primærbolig
Definisjon Ligningsverdi av primærbolig ved utgangen av året. (Der hvor boligeier er registrert) En person kan bare ha en primærbolig.
Gyldig fra 2010-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller