Variabeldefinisjon

Formuesskatt

  English
Navn Formuesskatt
Definisjon Beregnet formuesskatt til stat og kommune.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10333: Formuesskatt og skattepliktig nettoformue for personer med formuesskatt. Antall personer, gjennomsnitt og totalsum (K)
10317: Formuesrekneskap for hushald, etter hovudinntektstakar sin alder
10316: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype
10315: Formuesrekneskap for hushald
09212: Skattepliktig formue etter størrelse på bruttofinanskapital for bosatte personer 17 år og over. Antall personer, mill. kr, prosent av mill. kr og gjennomsnitt (kr)
08815: Skattepliktig formue, gjeld og formueskatt
08231: Formuesskatt (før nedsettelse) og skattepliktig nettoformue, etter størrelse på formuesskatt. Antall bosatte personer 17 år og eldre
07351: Personer med formuesskatt og nedsettelse av formuesskatten (avslutta serie)
06857: Formuesrekneskap for hushald (avslutta serie)
06845: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (avslutta serie)
06843: Formuesrekneskap for hushald, etter hovudinntektstakar sin alder. Gjennomsnitt (avslutta serie)
06334: Oversyn over skattelikninga for personar. Kommune- og fylkesskattelikninga (K) (avslutta serie)
05802: Formuesskatt (før nedsettelse), etter alder og kjønn. Antall personer og gjennomsnitt, alle personer
05801: Formuesskatt (før nedsettelse). Antall personer og gjennomsnitt, alle personer (K) (avslutta serie)
05800: Formuesskatt (før nedsettelse), etter størrelse på toppskattegrunnlag. Antall personer og gjennomsnitt, alle personer
05425: Oversyn over skattelikninga. Kommune- og fylkesskattelikninga (F) (avslutta serie)
05424: Oversyn over skattelikninga. Statsskattelikninga og utlikning til folketrygda (avslutta serie)
05423: Oversyn over skattelikninga for personar. Statsskattelikninga samt utlikning til folketrygda (K) (avslutta serie)