Skatt for personer

08815: Skattepliktig formue, gjeld og formueskatt 1999 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

formue Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Skatt fastsatt i Norge (personer):
personer
Skatt fastsatt i Norge (mill. kr):
mill. kr
Skatt fastsatt i Norge (gjennomsnitt for de med beløp) (kr):
kr
Bosatte, 17 år og over (personer):
personer
Bosatte, 17 år og over (mill. kr):
mill. kr
Bosatte, 17 år og over (gjennomsnitt for de med beløp) (kr):
kr
Referansetid
Skatt fastsatt i Norge (personer):
31.12.
Skatt fastsatt i Norge (mill. kr):
31.12.
Skatt fastsatt i Norge (gjennomsnitt for de med beløp) (kr):
31.12.
Bosatte, 17 år og over (personer):
31.12.
Bosatte, 17 år og over (mill. kr):
31.12.
Bosatte, 17 år og over (gjennomsnitt for de med beløp) (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Endring i skattlegging av verdipapirfond i 2016 og 2017 gir brudd disse variablene i begge årganger. Se om statistikken for skattestatistikk for personer. I forbindelse med ny beregning av ligningsverdi har det vært endring av eiendomstyper fra 2009 til 2010.
2014-tall for skattepliktig brutto- og netto formue er rettet 16. november 2015. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Tjenestepensjon skattlagt som lønn er inkludert i personinntekt uføretrygd, mens tjenestepensjon skattlagt som pensjon inngår i personinntekt pensjoner.

Brukerveiledning for statistikkbanken