Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08815: Skattepliktig formue, gjeld og formueskatt 1999 - 2022

Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 917 53 132
Olav Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 71
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jørgen Knutsønn Arntzen, Statistisk sentralbyrå
+47 46 69 50 43
12.12.2023 08:00
Skatt fastsatt i Norge (personer):
personer
Skatt fastsatt i Norge (mill. kr):
mill. kr
Skatt fastsatt i Norge (gjennomsnitt for de med beløp) (kr):
kr
Bosatte, 17 år og over (personer):
personer
Bosatte, 17 år og over (mill. kr):
mill. kr
Bosatte, 17 år og over (gjennomsnitt for de med beløp) (kr):
kr
Skatt fastsatt i Norge (personer):
31.12.
Skatt fastsatt i Norge (mill. kr):
31.12.
Skatt fastsatt i Norge (gjennomsnitt for de med beløp) (kr):
31.12.
Bosatte, 17 år og over (personer):
31.12.
Bosatte, 17 år og over (mill. kr):
31.12.
Bosatte, 17 år og over (gjennomsnitt for de med beløp) (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 24

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktig bruttoformue , Skattepliktig realkapital , Fast eiendom, anlegg og skog ,

Valgt 0 av totalt 23

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endring i skattlegging av verdipapirfond i 2016 og 2017 gir brudd disse variablene i begge årganger. Se om statistikken for skattestatistikk for personer. I forbindelse med ny beregning av ligningsverdi har det vært endring av eiendomstyper fra 2009 til 2010. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Tjenestepensjon skattlagt som lønn er inkludert i personinntekt uføretrygd, mens tjenestepensjon skattlagt som pensjon inngår i personinntekt pensjoner.