Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

04183: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1990 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

finansobjekt Velg minst en verdi

Totalt 77 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.12.2009
Kontakt
Kjell Hammer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 676
kjh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Balanse:
mill. kr
Referansetid
Balanse:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ny regnskapsrapportering f.o.m. 1997 gjør det mulig å gi høyere spesifikasjonsgrad enn tidligere.
finansobjekt
Finansielle omløpsmidler
Fra og med 1999 er finansielle omløpsmidler vurdert til markedsverdi.
Utlån med pant i bolig
I 1996 inneholder tallene 'boliglån i alt'. Fra og med 1997 inneholder tallene 'utlån med pant i bolig i alt'.

Brukerveiledning for statistikkbanken