Variabeldefinisjon

Bygninger og annen fast eiendom

  English
Navn Bygninger og annen fast eiendom
Definisjon Bygninger og annen fast eiendom omfatter rapportørens egne bygninger, eiendommer og tomter. Den omfatter også bygninger under oppføring, oppussing og ombygging.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller