Variabeldefinisjon

Bankinnskudd og kontanter

  English
Navn Bankinnskudd og kontanter
Definisjon Bankinnskudd og kontanter omfatter alle former for bankinnskudd i banker (ogå utenlandske) og i Norges Bank, herunder transaksjonsinnskudd, sjekkdisponible innskudd, tidsinnskudd og bundne innskudd. I tillegg omfattes norske og utenlandske sedler og skillemynt.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller