Variabeldefinisjon

Erstatningsavsetning

  English
Navn Erstatningsavsetning
Definisjon Forsikringsselskapets samlede forventede ikke-meldte kostnader i forbindelse med avviklingen av erstatningskrav knyttet til forsikringstilfelle som er inntruffet innen regnskapsårets slutt, samt forventede kostnader knyttet til ikke-oppgjorte men meldte erstatningskrav. For egen regning er den delen som ikke overføres til andre selskaper (gjenforsikringsselskaper).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller