Variabeldefinisjon

Maskiner, inventar og transportmidler

  English
Navn Maskiner, inventar og transportmidler
Definisjon I tillegg til maskiner, inventar og transportmidler, omfattes også innredning i leide lokaler og løs innredning i lokaler i eget bygg.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller