Variabeldefinisjon

Forsikringsfond

  English
Navn Forsikringsfond
Definisjon De midlene som er avsatt i forsikringsselskapet til å dekke de fremtidige forsikringspliktelser. Det er forsikringstakerne som eier forsikringsfondet. Forsikringsfondet består av premiereserve, tilleggsavsetninger og premiefond.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.20 - Andre finansieller foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller