Variabeldefinisjon

Forsikringsmessige/-tekniske avsetninger

  English
Navn Forsikringsmessige/-tekniske avsetninger
Definisjon Forsikringsmessige avsetninger har tradisjonelt vært definert som livsforsikringsselskapenes reserver for dekning av forsikringsansvar etter poliser og andre oppsamlede reserver som kan godskrives forsikringstakerne. I tillegg kommer den samlede kapitalen i kommunale og private pensjonsinnretninger samt Fellesordningen for tariffestet pensjon (FTP) og Avtalefestet pensjon (AFP). Premiereserver og erstatningsreserver i skadeforsikringsselskapene skal også føres som forsikringsforpliktelser.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller