Variabeldefinisjon

Kursreguleringsfond

  English
Navn Kursreguleringsfond
Definisjon Livsforsikringsselskapenes og pensjonskassenes netto urealiserte gevinster på eiendeler som tilfaller kollektivporteføljen i henhold til forsikringsloven.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller