Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak

Statistikk

Banker og kredittforetak
Sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt.
Finansielle holdingselskaper
Finansielle holdingselskaper er morselskap i eller deler av et finanskonsern
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap
Statistikken viser regnskapstall for livs- og skadeforsikringsselskaper samt utenlandske selskapers filialer i Norge
Pensjonskasser
Statistikken dekker alle pensjonskasser i Norge
Renter i banker og kredittforetak
Statistikken gir oversikt over rentenivået i finansforetakene og fordeling av utlånsrenter på rentebindingstider
Tjenestepensjoner
Statistikken viser alle pensjonsytelser utenom folketrygden

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 58 av 58
 1. Rentene øker på boliglån

  Renta på boliglån til husholdninger økte for både utstående og nye lån fra januar til februar 2024. Se renteutviklingen i Norge for boliglån, innskudd og utlånsmarginene.

 2. Endring i resultat for forsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 11,8 milliarder kroner i 4. kvartal 2023. Dette er en økning på 14,6 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er økningen i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

 3. Godt resultat for bankene i 2023

  Bankene har for 2023 rapportert et samlet resultat etter skatt på 88,5 milliarder kroner, en økning på 17,2 milliarder kroner fra 2022. Det viktigste bidraget til resultatveksten var en økning i netto renteinntekter på 27 milliarder kroner sammenlignet med fjoråret. 

 4. Rentene økte

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra oktober til november med 0,08 prosentpoeng til 5,54 prosent. Renta på utestående boliglån økte med 0,20 prosentpoeng til 5,56 prosent i november.

 5. Rentene øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra september til oktober med 0,12 prosentpoeng til 5,46 prosent. Renta på utestående boliglån økte med 0,20 prosentpoeng til 5,36 prosent i oktober.

 6. Høye renter gir rekordinntjening for bankene

  Bankene endte på til sammen 95,8 milliarder kroner i netto renteinntekter i de tre første kvartalene i 2023. Dette er en økning på 30 prosent fra samme periode i fjor. Rentenettoen er den høyeste som er målt i statistikken ved utgangen av et tredje kvartal.

 7. Renta økte mest på nye boliglån

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra august til september med 0,15 prosentpoeng til 5,34 prosent. Renta på utestående boliglån økte med 0,02 prosentpoeng til 5,16 prosent i september.

 8. Økte renter

  I august 2023 økte renta på nye boliglån til husholdninger med 0,21 prosentpoeng til 5,19 prosent. I samme periode økte renta på utestående boliglån med 0,44 prosentpoeng til 5,14 prosent.

 9. Rentene fortsetter å øke

  I juli 2023 økte renta på nye boliglån til husholdninger med 0,29 prosentpoeng til 4,98 prosent. I samme periode økte renta på utestående boliglån med 0,04 prosentpoeng til 4,70 prosent.

 10. Økte boliglånsrenter

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra mai til juni med 0,17 prosentpoeng til 4,69 prosent. Tilsvarende økte renta på utestående boliglån med 0,23 prosentpoeng til 4,66 prosent i juni.

 11. Bankenes renteinntekter økte

  Bankenes netto renteinntekter var på 62,4 milliarder kroner i første halvår 2023. Dette er den høyeste rentenettoen som er målt i løpet av et første halvår siden statistikken begynte i 2010.

 12. Renteøkninger i mai

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra april til mai 2023 med 0,14 prosentpoeng til 4,52 prosent. Tilsvarende økte renta på utestående boliglån med 0,20 prosentpoeng til 4,43 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger økte med 0,13 prosentpoeng til 1,90 prosent.

 13. Økning i renta på nye boliglån

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra mars til april 2023 med 0,16 prosentpoeng til 4,38 prosent. Renta på utestående boliglån var uendret og var på 4,23 prosent.

 14. Størst vekst i bankinnskudd blant trøndere

  Innskudd fra personer bosatt i Trøndelag var på 126 milliarder kroner ved utgangen av 2022, mot 117 milliarder kroner året før. Dette gjør Trøndelag til fylket med høyest innskuddsvekst blant innbyggerne i 2022.

 15. Rekordhøye renteinntekter for bankene i første kvartal

  Bankenes netto renteinntekter var på 30,9 milliarder kroner i første kvartal 2023. Dette er den høyeste rentenettoen som er målt i et første kvartal siden statistikken begynte 2010.

 16. Lavere rente på utestående boliglån

  Renta på utestående boliglån falt med 0,03 prosentpoeng til 4,2 prosent i mars 2023. Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra februar til mars med 0,03 prosentpoeng til 4,22 prosent. Totaltellingen viser at andelen boliglån med fast rente falt fra 5,9 prosent til 5,8 prosent fra desember 2022 til mars 2023.

 17. Stabil finansiering for bankene

  Ved utgangen av februar 2023 viser bankenes balanse at sammensetningen av deres finansiering og eiendeler fortsetter å være stabil. Innskudd og verdipapirgjeld er de viktigste kildene til finansiering, mens utlån utgjør den største eiendelen.

 18. Fortsatt økning i renta på boliglån

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra januar til februar 2023 med 0,02 prosentpoeng til 4,19 prosent. Renta på utestående boliglån økte med 0,09 prosentpoeng til 4,23 prosent.

 19. Unge sparer mindre i BSU

  Innskudd i BSU falt med 4,4 milliarder kroner i løpet av 2022. Det tilsvarer en nedgang på 8,2 prosent fra utgangen av 2021.

 20. Økning i flytende rente på boliglån

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra desember 2022 til januar 2023 med 0,18 prosentpoeng til 4,17 prosent. Renta på utestående boliglån økte med 0,15 prosentpoeng til 4,14 prosent.

 21. Økte renteinntekter ga sterkt årsresultat for bankene i 2022

  Bankenes netto renteinntekter var på 103,3 milliarder kroner i 2022. Det tilsvarer 19,2 milliarder kroner mer enn året før. Høyere inntekter skyldes primært økende renter det siste året.

 22. Økning i rentene

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra november til desember 2022 med 0,11 prosentpoeng til 3,99 prosent. Renta på utestående boliglån økte med 0,21 prosentpoeng til 3,99 prosent. Andelen boliglån med fast rente falt fra 6,3 prosent til 6 prosent.

 23. Størst økning for renta på utestående boliglån

  Renta på utestående boliglån til husholdninger økte fra oktober til november med 0,43 prosentpoeng til 3,78 prosent, mens renta på nye boliglån økte med 0,22 prosentpoeng til 3,88 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger økte med 0,25 prosentpoeng til 1,37 prosent.

 24. Høyeste renter på nye boliglån siden 2014

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra september til oktober med 0,37 prosentpoeng til 3,66 prosent. Det er den høyeste renta på nye boliglån siden september 2014.

 25. Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på minus 10,6 milliarder kroner i 3 kvartal 2022. Dette er en nedgang på 31,6 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er nedgangen i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

 26. Godt resultat og økt rentenetto for bankene

  Bankenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader var på 44,3 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2022. I samme periode utgjorde netto renteinntekter 73,6 milliarder kroner.

 27. Rentene fortsetter å øke

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra august til september med 0,4 prosentpoeng til 3,29 prosent. Renta på utestående boliglån økte med 0,05 prosentpoeng til 2,91 prosent.

 28. Renta på nye boliglån er nå høyere enn i mars 2020

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra juli til august med 0,20 prosentpoeng til 2,89 prosent. Renta på utestående boliglån økte med 0,43 prosentpoeng til 2,86 prosent.

 29. Renta på nye boliglån økte mer enn innskuddsrenta

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra juni til juli med 0,28 prosentpoeng, mens innskuddsrenta økte med 0,05 prosentpoeng i samme periode.

 30. Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på minus 10,2 milliarder kroner i 2 kvartal 2022. Dette er en nedgang på 28,5 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er nedgangen i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

 31. Renta på nye boliglån økte

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra mai til juni 2022, mens renta for utestående boliglån var uendret. Stor økning i nibor for samme periode.

 32. Godt halvårsresultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første halvår 2022 var på 31,3 milliarder kroner. Netto renteinntekter var 47,2 milliarder kroner, en økning på 5,5 milliarder sammenlignet med første halvår 2021.

 33. Økte renter på lån og innskudd

  Renta på nye og utestående boliglån til husholdninger økte fra april til mai 2022. Renta på innskudd økte også.

 34. Økte renter på nye boliglån

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra mars til april 2022.

 35. Nedgang i verdijustert resultat

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på minus 103 milliarder kroner i 1 kvartal 2022. Dette er en nedgang på 105 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er nedgangen i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

 36. Høyest utlånsvekst blant lønnstakere i Oslo

  Utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere bosatt i Oslo var på 552 milliarder kroner ved utgangen av 2021. I 2020 hadde lønnstakere i Oslo 515 milliarder kroner i lån til sammen. Dette tilsvarer en økning på 7,2 prosent, hvilket gjør Oslo til fylket med høyest utlånsvekst blant lønnstakere i 2021.

 37. Sterkere resultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2022 var på 13,9 milliarder kroner. Dette er en forbedring på 37 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2021. Netto renteinntekter økte med 1,8 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

 38. Økte renter

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra februar til mars 2022. Andelen nedbetalingslån med pant i bolig med fast rente økte til 6,6 prosent.

 39. Økning i rentene

  Renta på nye og utestående boliglån til husholdninger økte fra januar til februar 2022. Utlånsrentene er nå de høyeste siden første halvår 2020.

 40. Redusert sparing i BSU

  Husholdningenes innskudd i spareordningen boligsparing for ungdom (BSU) falt med 6,0 milliarder kroner i løpet av 2021. Dette utgjorde en nedgang på 10,1 prosent fra utgangen av 2020. I 2021 ble det for første gang registrert negativ tolvmånedersvekst i beholdningen av BSU.

 41. Rentene fortsetter å øke

  Renta på boliglån til husholdninger økte fra desember 2021 til januar 2022. Renta på innskudd økte også, mens utlånsmarginene falt. Rentene er nå de høyeste siden første halvår 2020.

 42. Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 37,4 milliarder kroner i 4 kvartal 2021. Dette er en økning på 28,3 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er økningen i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

 43. Sterkere årsresultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 57,1 milliarder kroner i 2021. Dette er en forbedring på 16,0 milliarder kroner sammenlignet med 2020. Kredittap på utlån utgjorde 4,1 milliarder kroner i 2021, som tilsvarer 22,1 milliarder kroner lavere enn i 2020. Netto renteinntekter var 2,4 milliarder kroner lavere enn året før.

 44. Økning i rentene

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte med 0,02 prosentpoeng fra november til desember 2021. Andelen lån med pant i bolig med fast rente falt til 6,4 prosent.

 45. Rentene økte i november

  Renta på nye boliglån for husholdninger fortsatte å øke i november. For utestående boliglån økte flytrenta, mens fastrenta var stabil.

 46. Økning i renta på nye boliglån

  Renta på nye boliglån økte i oktober 2021 etter å ha falt i nesten alle måneder siden mars 2020.

 47. Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 21 milliarder kroner i 3 kvartal 2021. Dette er en økning på 26,3 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er økningen i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

 48. Godt resultat hittil i år for bankene

  Bankenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader var på 40,3 milliarder kroner i slutten av tredje kvartal 2021. Dette er en forbedring på 16,5 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2020. Kredittap på utlån utgjorde 3,3 milliarder kroner, en nedgang på 18,8 milliarder kroner i forhold til de tre første kvartalene i 2020.

 49. Fortsatt nedgang i utlånsmargin

  Stabile renter på boliglån og innskudd for husholdningene i september.

 50. Lavere utlånsmargin

  Renta på nye og utestående boliglån falt marginalt fra juli til august 2021. Renta på innskudd i alt var uendret, mens utlånsmarginen falt.

 51. Stabile renter

  Renta på nye og utestående boliglån var omtrent uendret på henholdsvis 1,75 og 1,82 prosent i juli 2021. Renta på innskudd i alt var også uendret på 0,26 prosent.

 52. Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 18,3 milliarder kroner i 2 kvartal 2021. Dette er en økning på 31,4 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er økningen i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

 53. Fortsatt litt nedgang i rentene

  Renta på nye boliglån var omtrent uendret på 1,75 prosent, mens renta på utestående boliglån til husholdninger falt til 1,83 prosent i juni 2021. Renta på innskudd i alt var omtrent uendret på 0,26 prosent.

 54. Godt halvårsresultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 29,0 milliarder kroner i første halvår 2021. Dette er 14,3 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. Kredittapene på utlån utgjorde 2,3 milliarder kroner, en nedgang på 16,7 milliarder sammenlignet med første halvår 2020.

 55. Rentene fortsetter å falle

  Renta på nye boliglån til husholdninger falt i mai 2021 til 1,76 prosent. Renta på utestående boliglån til husholdninger falt også til 1,85 prosent i samme periode. Renta på innskudd i alt falt til 0,27 prosent.

 56. Fastrentene på nye boliglån fortsetter å øke

  Fastrenta på nye boliglån økte i april 2021 med 0,11 prosentpoeng til 2,29 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger og ikke-finansielle foretak fortsetter å falle.

 57. Godt resultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2021 var på 13,8 milliarder kroner. Dette er en forbedring på 9,2 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal 2020. Kredittap på utlån utgjorde 1,3 milliarder kroner, dette er 9,9 milliarder kroner lavere enn i første kvartal 2020.

 58. Høyest innskuddsvekst fra lønnstakere i Viken

  Innskudd fra lønnstakere bosatt i Viken var på 322 milliarder kroner ved utgangen av 2020. I 2019 hadde fylkene som i dag omfattes av Viken 287 milliarder kroner i innskudd til sammen. Dette tilsvarer en økning på 12,3 prosent, hvilket gjør Viken til fylket med høyest innskuddsvekst basert på dagens fylkesinndeling.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet finansinstitusjoner og andre finansielle foretak.