Variabeldefinisjon

Finansielle omløpsmidler

  English
Navn Finansielle omløpsmidler
Definisjon Finansielle omløpsmidler omfatter finansielle eiendeler som ikke er anskaffet til varig eie eller bruk.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller