Variabeldefinisjon

Disponerte utlån

 
Navn Disponerte utlån
Definisjon Disponerte utlån består blant annet av nedbetalingslån, rammelån med pant i bolig, kasse-, drifts-, og brukskreditter, og byggelån.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13.10 - Finansinstitusjoner
Statistikk Finansforetak, balanser. Månedlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller