Variabeldefinisjon

Andre fordringer/annen gjeld

  English
Navn Andre fordringer/annen gjeld
Definisjon Andre fordringer/annen gjeld omfatter fordringer og gjeld som ikke naturlig inngår i andre fordrings- og gjeldsinstrumenter. Dette kan bl. a. være varekreditter, leieboerinnskudd, andeler i ansvarlige selskaper, påløpte ikke-forfalte kostnader/inntekter etc. Langsiktige fordringer/langsiktig gjeld defineres som fordring/gjeld med løpetid over 1 år.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller