Variabeldefinisjon

Avsetninger for forpliktelser

  English
Navn Avsetninger for forpliktelser
Definisjon Omfatter avsetninger for forpliktelser som ikke er tilknyttet forsikring, for eksempel pensjonsforpliktelser og skattemessige forpliktelser.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
09752: Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser, etter type stiftelse
08676: Bergverksdrift og utvinning, inkl. olje og gass. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08673: Industri. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08170: Varehandel, reparasjon av motorvogner. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08167: Bygge- og anleggsvirksomhet. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08164: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08161: Transport og lagring. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08157: Informasjonssektor. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08141: Fastlands-Norge. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08121: Alle næringer. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
07192: Transport, lagring og kommunikasjon. Balanseposter (F) (avslutta serie)
07190: Varehandel. Balanseposter (F) (avslutta serie)
07188: Bygge- og anleggsvirksomhet. Balanseposter (F) (avslutta serie)
07186: Informasjonssektor. Balanseposter (F) (avslutta serie)
07171: Hotell- og restaurantvirksomhet. Balanseposter (F) (avslutta serie)
05608: Fastlands-Norge. Balanseposter (avslutta serie)
04479: Finansielle holdingselskaper. Balanse (mill. kr)
04183: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
04083: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
03863: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Balanseposter, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie)