Variabeldefinisjon

Aksjer, andeler og egenkapitalbevis

  English
Navn Aksjer, andeler og egenkapitalbevis
Definisjon Aksjer, andeler og egenkapitalbevis er finansiell fordring. Omfatter ordinære aksjer i aksjeselskaper, andeler i andelslag med begrenset ansvar(ikke-ansvarlige selskaper), inkludert andeler i verdipapirfond. Aksjer og andeler i utenlandske selskaper er også medregnet. Videre inkluderes omsettelig norske egenkapitalbevis.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10180: Pensjonskasser. Verdipapirer og disponerte utlån, etter sektor (mill. kr)
09583: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr)
08148: Pensjonskasser. Verdipapirer og disponerte utlån, etter sektor (mill. kr) (avslutta serie)
07509: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (avslutta serie)
05549: Fellesordningen for Tariffestet pensjon. Balanse (1 000 kr) (avslutta serie)
05546: Avtalefesta pensjon (AFP). Balanse (1 000 kr) (avslutta serie)
04479: Finansielle holdingselskaper. Balanse (mill. kr)
04423: Offentlig forvaltning med undersektorer. Finansiell balanse pr. 31.12. til pålydende verdi, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
04316: Verdipapirfond. Balanse (mill. kr) (avslutta serie)
04190: Fordringer og gjeld overfor utlandet til markedsverdi, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
04185: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
04183: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
04166: Pensjonskasser. Verdipapirer og disponerte utlån, etter sektor (mill. kr) (avslutta serie)
04164: Pensjonskasser. Balanse (mill. kr) (avslutta serie)
04087: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (avslutta serie)
04085: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
04083: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie)
03958: Finansinstitusjoner. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr)