Variabeldefinisjon

Egenkapitalbevis

  English
Navn Egenkapitalbevis
Definisjon Fritt omsettelig verdipapir med mange likhetstrekk til aksjer, men avviker med hensyn til eierett til selskapsformuen og innflytelse i selskapet.Egenkapitalbevis utstedes av sparebanker og gjensidige forsikringsselskaper for å trekke til seg ny kapital.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller