Variabeldefinisjon

Betalbar skatt og skyldige offentlige utgifter

  English
Navn Betalbar skatt og skyldige offentlige utgifter
Definisjon Betalbar skatt er den skatten som forventes å bli utlignet på årets skattepliktige inntekt. Skyldige offentlige utgifter inkluderer ubetalt merverdiavgift og arbeidsgiveravgift, samt ubetalt skyldig skatt.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller