Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04183: Livsforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1990 - 2008

Kjell Hammer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 676
Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 99 73 45 83
22.12.2009 10:00
Balanse:
mill. kr
Balanse:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Immaterielle eiendeler , ¬ Goodwill , ¬ Utsatt skattefordel ,

Valgt 0 av totalt 77

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ny regnskapsrapportering f.o.m. 1997 gjør det mulig å gi høyere spesifikasjonsgrad enn tidligere.

finansobjekt

Finansielle omløpsmidler

Fra og med 1999 er finansielle omløpsmidler vurdert til markedsverdi.

Utlån med pant i bolig

I 1996 inneholder tallene 'boliglån i alt'. Fra og med 1997 inneholder tallene 'utlån med pant i bolig i alt'.