Rekordhøye vindkraftinvesteringer i 2019

Publisert:

2019-investeringene er de høyeste som er registrert i den årlige elektrisitetsstatistikken, og det er vindkraft som øker mest.

I 2019 var totale investeringer for vindkraftverk på 9,7 milliarder kroner, mot 7,5 milliarder kroner året før. Dette er en økning på 28,8 prosent.

Vindkraftproduksjonen var 5,5 TWh i 2019. Det er hele 43 prosent eller 1,6 TWh mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2018. Den rekordhøye produksjonen må ses i sammenheng med oppstart av flere nye vindkraftverk i 2019. Rekordstore investeringer i vindkraft i 2019 og utsikter til høye vindkraftinvesteringer for 2020 trekker i retning av økning i vindkraftproduksjonen også fremover.

I figur 1 er tre kategorier investeringer trukket frem. Den største investeringskategorien er produksjonsanlegg, der det ble investert 14,5 milliarder, målt i faste 2015-priser.

Figur 1. Innkjøp av varige driftsmidler. Faste 2015-priser. Millioner kroner

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produksjonsanlegg 6854 6570 7964 8671 10677 12251 12255 13272 12926 11433 9510 8053 7274 7477 7417 6625 4323 2902 3386 3109 1821 1768 1755 1974 1402 1738 1833 1105 1593 1771 2553 2209 4639 4338 7406 7140 4255 5195 6805 7897 7046 5578 5900 8177 8915 12383 14535
Sentralnett 2306 2953 3260 4095 4201 4672 4486 4003 3988 3595 2896 2878 2769 2521 2624 2233 1383 1434 984 427 2252 1198 542 270 362 368 587 356 346 460 706 1226 448 1545 1446 1595 1406 853 2012 2636 4767 4189 4246 4890 6649 7968 6682
Regional- og distribusjonsnett 2497 2698 3083 3129 3459 3664 3618 3812 3617 3857 4322 4492 4229 4964 5006 5051 4532 3830 3402 3192 2975 3111 3180 3260 3291 2947 2745 2861 2644 2820 2776 2773 2872 2631 3466 4219 4741 4521 4960 5684 5529 6588 7873 7542 8520 8719 7536

Figur 2. Bruttoinvestering i kraftnæringen. Fylke. 2019

ØSTFOLD 548
AKERSHUS 615
OSLO 713
HEDMARK 1298
OPPLAND 990
BUSKERUD 1145
VESTFOLD 16
TELEMARK 1199
AUST-AGDER 416
VEST-AGDER 4632
ROGALAND 4314
HORDALAND 2969
SOGN OG FJORDANE 2216
MØRE OG ROMSDAL 941
TRØNDELAG 7071
NORDLAND 2251
TROMS - ROMSA 1773
FINNMARK - FINNMÁRKU 911
Figur 2. Bruttoinvestering i kraftnæringen. Fylke. 2019
ØSTFOLD 548
AKERSHUS 615
OSLO 713
HEDMARK 1298
OPPLAND 990
BUSKERUD 1145
VESTFOLD 16
TELEMARK 1199
AUST-AGDER 416
VEST-AGDER 4632
ROGALAND 4314
HORDALAND 2969
SOGN OG FJORDANE 2216
MØRE OG ROMSDAL 941
TRØNDELAG 7071
NORDLAND 2251
TROMS - ROMSA 1773
FINNMARK - FINNMÁRKU 911

Bruttoinvesteringene i kraftbransjen i 2019 var på 34 milliarder, og det ble investert mest i Trøndelag.

Moderat reduksjon i driftsinntekter

Driftsinntektene ble redusert med 4,2 prosent fra 2018 til 2019, til 163,4 milliarder kroner. Driftskostnadene for kraftselskapene var på 124 milliarder i 2019, en reduksjon på 1,9 prosent fra året før.

Utviklingen kan sees i sammenheng med lavere produksjonsvolum. Total produksjon i 2019 falt 8,3 prosent sammenlignet med 2018.

Figur 3. Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen. Faste 2015-priser. Millioner kroner

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsinntekter 69631 81813 80897 101223 90641 83100 85193 72474 89019 91450 106807 94306 102588 135363 113287 145724 128784 167939 140759 117292 126962 113114 104104 119507 122565 157310 147478
Driftskostnader 55528 68504 65507 85962 75634 68164 70900 57050 65997 67511 82781 69547 72368 99405 83518 105842 96226 127037 108073 89037 96443 86102 81923 90924 94801 116745 111944
Driftsresultat 14103 13309 15389 15261 15007 14936 14292 15423 23022 23939 24026 24759 30220 35958 29770 39882 32558 40902 32686 28255 30519 27012 22180 28583 27764 40565 35535

Nedgang i total kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var på 134,9 TWh i 2019. Det er 8,3 prosent eller 12,2 TWh lavere sammenlignet med 2018. Nedgangen kan ses i lys av mindre tilsig til norske vannmagasiner i 2019.

I 2019 ble det produsert mest elektrisitet i Hordaland. Strømproduksjonen i dette fylket utgjorde 12,6 prosent av total kraftproduksjon. Andre fylker med stor produksjonsandel er Nordland (12,5 prosent) og Sogn og Fjordane (10,4 prosent), se kart med kraftproduksjon på fylkesnivå.

Figur 4. Kraftproduksjon. Fylke. 2019

ØSTFOLD 5246
AKERSHUS 848
OSLO 151
HEDMARK 2810
OPPLAND 6500
BUSKERUD 9855
VESTFOLD 32
TELEMARK 13231
AUST-AGDER 4561
VEST-AGDER 8631
ROGALAND 10570
HORDALAND 16956
SOGN OG FJORDANE 14081
MØRE OG ROMSDAL 7788
TRØNDELAG 9726
NORDLAND 16926
TROMS 3165
FINNMARK 3752
SVALBARD 53
Figur 4. Kraftproduksjon. Fylke. 2019
ØSTFOLD 5246
AKERSHUS 848
OSLO 151
HEDMARK 2810
OPPLAND 6500
BUSKERUD 9855
VESTFOLD 32
TELEMARK 13231
AUST-AGDER 4561
VEST-AGDER 8631
ROGALAND 10570
HORDALAND 16956
SOGN OG FJORDANE 14081
MØRE OG ROMSDAL 7788
TRØNDELAG 9726
NORDLAND 16926
TROMS 3165
FINNMARK 3752
SVALBARD 53

Vannkraft dominerer fortsatt kraftproduksjonen

Selv om vindkraften øker mye, er fortsatt vannkraft dominerende i den norske kraftproduksjonen. Vannkraft utgjorde 93,4 prosent av den totale kraftproduksjonen på 134,9 TWh i 2019, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,5 og 4,1 prosent. Sammenlignet med 2018 økte andelen vindkraft i kraftproduksjonen med 1,5 prosentpoeng.

Liten nettoimport av kraft

Norge eksporterte 12,3 TWh i 2019, mens det ble importert 12,4 TWh. Det ga en nettoimport på om lag 0,1 TWh. Sist Norge hadde nettoimport av kraft på årsbasis var i 2010.

Stort innenlands strømforbruk

Det totale bruttoforbruket av strøm var 134,9 TWh i 2019, som er et høyt nivå historisk sett, men en liten nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med toppnoteringen året før. 

Rekordhøye elektrisitetspriser for husholdninger

Den totale prisen en husholdning måtte betale for kraft, nettleie og avgifter gikk opp fra 116,7 øre/kWh i 2018 til 118,4 øre/kWh i 2019. Dette er en økning på 1,5 prosent sammenlignet med 2018, som var forrige toppnotering for husholdningenes elektrisitetspriser. Kraftprisen, nettleie og avgifter til husholdninger var henholdsvis 49,0, 31,6 og 37,8 øre/kWh i 2019.