08307: Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft (GWh) 1950 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 61 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.11.2019
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Produksjon i alt:
GWh
Vannkraftproduksjon:
GWh
Varmekraftproduksjon:
GWh
Vindkraftproduksjon:
GWh
Import:
GWh
Eksport:
GWh
Bruttoforbruk:
GWh
Forbruk i kraftstasjonene:
GWh
Pumpekraftforbruk:
GWh
Tap og statistisk differanse:
GWh
Nettoforbruk:
GWh
Referansetid
Produksjon i alt:
Hele kalenderåret
Vannkraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Varmekraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Vindkraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Import:
Hele kalenderåret
Eksport:
Hele kalenderåret
Bruttoforbruk:
Hele kalenderåret
Forbruk i kraftstasjonene:
Hele kalenderåret
Pumpekraftforbruk:
Hele kalenderåret
Tap og statistisk differanse:
Hele kalenderåret
Nettoforbruk:
Hele kalenderåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel: Tap og statistisk differanse , år: 2011
Tall ble rettet 24.3.2014.
statistikkvariabel: Nettoforbruk , år: 2011
Tall ble rettet 24.3.2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken