Til toppen
08307: Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft (GWh) 1950 - 2018
Sist endret
28.11.2019
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Produksjon i alt:
GWh
Vannkraftproduksjon:
GWh
Varmekraftproduksjon:
GWh
Vindkraftproduksjon:
GWh
Import:
GWh
Eksport:
GWh
Bruttoforbruk:
GWh
Forbruk i kraftstasjonene:
GWh
Pumpekraftforbruk:
GWh
Tap og statistisk differanse:
GWh
Nettoforbruk:
GWh
Referansetid
Produksjon i alt:
Hele kalenderåret
Vannkraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Varmekraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Vindkraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Import:
Hele kalenderåret
Eksport:
Hele kalenderåret
Bruttoforbruk:
Hele kalenderåret
Forbruk i kraftstasjonene:
Hele kalenderåret
Pumpekraftforbruk:
Hele kalenderåret
Tap og statistisk differanse:
Hele kalenderåret
Nettoforbruk:
Hele kalenderåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 61 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel: Tap og statistisk differanse , år: 2011
Tall ble rettet 24.3.2014.
statistikkvariabel: Nettoforbruk , år: 2011
Tall ble rettet 24.3.2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken