Elektrisitet

Til toppen

08307: Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft (GWh) 1950 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Produksjon i alt , Vannkraftproduksjon , Varmekraftproduksjon ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1950 , 1955 , 1960 ,

Valgt 1 av totalt 62

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000