Til toppen
08313: Nettoforbruk i alt av elektrisk kraft i husholdninger per innbygger (kWh) (F) 1994 - 2018
Sist endret
28.11.2019
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Nettoforbruk i alt i husholdninger per innbyggjar:
kWh
Referansetid
Nettoforbruk i alt i husholdninger per innbyggjar:
Hele kalenderåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 25 Valgte 1


Totalt 20 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
år
2011
Tall for Buskerud ble rettet 24.3.2014

Brukerveiledning for statistikkbanken