Det viser nye tall fra statistikken Elektrisitet.

– Til tross for rekordhøye elektrisitetspriser gjorde strømforbruket et byks fra 2020 til 2021. Dette må ses i sammenheng med kaldere vær og gjenåpning av samfunnet i 2021, sier seniorrådgiver Magne Holstad.

Det var spesielt kaldt i vintermånedene i 2021, hvor temperaturavhengig strømforbruk er større enn i andre måneder i året.

Det var husholdningene som bidro mest til veksten i det totale strømforbruket. 39,8 TWh av det totale strømforbruket i 2021 skjedde i husholdningene.

– Husholdningene brukte 4,2 prosent mer strøm i fjor enn året før. Dette er også det høyeste nivået vi har registrert i statistikken, sier Magne Holstad.

– Kaldt vær er en viktig forklaring til det høye forbruket, ettersom en stor andel av elektrisiteten brukes til oppvarming. Over tid bidrar også velstandsutvikling og befolkningsvekst til høyere forbruk totalt, sier Magne Holstad.

Husholdningenes strømforbruk utgjorde 29 prosent av det totale strømforbruket i Norge i fjor.

Les også: Tidenes høyeste krafteksport og kraftproduksjon i 2021

Figur 1. Strømforbruk i husholdninger

Økt strømforbruk i kraftintensiv industri

Strømforbruket i kraftintensiv industri er definert som produksjon av papirmasse, papir og papp, produksjon av kjemiske råvarer, jern, stål og ferrolegeringer samt ikke-jernholdige metaller. var 39,6 TWh i 2021, som er en vekst på 4,4 prosent fra året før. Strømforbruket i kraftintensiv industri er prosessorientert og dermed ikke temperaturavhengig.

– Gode markedsforhold og høye verdensmarkedspriser på eksportrettede varer som produseres av kraftintensiv industri kan være en forklaring på veksten i strømforbruket, sier Magne Holstad.

Kraftintensiv industri utgjorde 28 prosent av det totale strømforbruket i 2021.

Nyetablerte datasentre drar opp forbruket i tjenestenæringene

Strømforbruket i tjenesteytende næringer er i denne artikkelen avgrenset til gruppene «Transport og lagring» samt «Bygg- og anleggsvirksomhet og annen tjenesteyting». Strømforbruk i bygg- og anleggsvirksomhet har blitt trukket fra. var 26,4 TWh i 2021. Dette er 7,3 prosent mer enn året før og det nest høyeste nivået som er registrert i statistikken. Også her henger oppgangen sammen med kaldere vær og gjenåpning av samfunnet i 2021.

For de tjenesteytende næringene var det forbruksgruppen «Informasjon og kommunikasjon» som hadde størst prosentvis vekst i strømforbruket fra 2020 til 2021, med 37 prosent økning. Dette henger sammen med etablering av datasentre og økt aktivitet i 2021.

Andre grupper med stor økning var «Kunstnerisk virksomhet, bibliotek, sport og fritid» (+13 prosent) og «Aktiviteter i medlemsorganisasjoner» (+ 9,3 prosent).

Tjenesteytende næringer utgjorde 19 prosent av det totale strømforbruket i 2021.