Strøm

Fakta om strøm

Hva koster strømmen vi bruker? Hvor mye strøm lager vi hvert år, og hvor mye sender vi til utlandet? Se tallene for produksjon og forbruk av elektrisitet her.

Strømpriser

Prisen på strøm¹
ikon av hånd som slipper mynter
Prisen på strøm¹
4. kvartal 2023
136,2
øre per kilowattime
-16,0 % fra samme kvartal året før

¹Tallet gir den totale prisen husholdningene betaler for strøm, som gjennomsnitt for hele landet. Det inkluderer kraftpris, nettleie og avgifter, fratrukket strømstøtte.

Strømprisen

Kraftprisen¹,Nettleie,Avgifter²,Strømstøtte
Kraftprisen¹
4. kvartal 2023
84,6
øre/kWh
-85,0 øre/kWh fra samme kvartal året før
Nettleie
4. kvartal 2023
32,2
øre/kWh
2,2 øre/kWh fra samme kvartal året før
Avgifter²
4. kvartal 2023
46,1
øre/kWh
-17,7 øre/kWh fra samme kvartal året før
Strømstøtte
4. kvartal 2023
26,6
øre/kWh
-76,1 øre/kWh fra samme kvartal året før

¹Prisen på elektrisk kraft

²Merverdiavgift og avgifter på strøm

Strømproduksjon

Vannkraft,Vindkraft,Varmekraft,Totalt

Produksjon av kraft i Norge

Vannkraft
2022
128 749
GWh
-9,8 % fra ti år før
Vindkraft
2022
14 810
GWh
856,7 % fra ti år før
Varmekraft
2022
2 383
GWh
-29,0 % fra ti år før
Totalt
2022
145 942
GWh
-1,2 % fra ti år før
Produksjon av vindkraft

Vannkraft som andel av strømproduksjonen totalt
Vannkraft som andel av strømproduksjonen totalt
2022
88,2
%
-8,5 prosentpoeng fra ti år før

Bruk av strøm

Samlet forbruk av elektrisitet
Samlet forbruk av elektrisitet
2022
125 154
Gigawattimer
5,4 % fra ti år før
Forbruk av elektrisitet

Eksport og import av strøm

Eksportoverskudd på strøm

Hvor eksporterer og importerer vi strøm?

Verdien¹ av handelen med strøm med ulike land

¹Tall for siste tilgjengelige hele år