Strøm

Fakta om strøm

Hva koster strømmen vi bruker? Hvor mye strøm lager vi hvert år, og hvor mye sender vi til utlandet? Se tallene for produksjon og forbruk av elektrisitet her.

Strømpriser

Prisen på strøm¹
ikon av hånd som slipper mynter
Prisen på strøm¹
4. kvartal 2022
162,2
øre per kilowattime
-1,6 % fra samme kvartal året før

¹Tallet gir den totale prisen husholdningene betaler for strøm, som gjennomsnitt for hele landet. Det inkluderer kraftpris, nettleie og avgifter, fratrukket strømstøtte.

Strømprisen

Kraftprisen¹,Nettleie,Avgifter²,Strømstøtte
Kraftprisen¹
4. kvartal 2022
169,6
øre/kWh
61,5 øre/kWh fra samme kvartal året før
Nettleie
4. kvartal 2022
31,5
øre/kWh
14,5 øre/kWh fra samme kvartal året før
Avgifter²
4. kvartal 2022
63,8
øre/kWh
12,8 øre/kWh fra samme kvartal året før
Strømstøtte
4. kvartal 2022
102,7
øre/kWh
80,9 øre/kWh fra samme kvartal året før³

¹Prisen på elektrisk kraft

²Merverdiavgift og avgifter på strøm

³Strømstøtte ble innført fra 4. kvartal 2021

Strømproduksjon

Vannkraft,Vindkraft,Varmekraft,Totalt

Produksjon av kraft i Norge

Vannkraft
2021
143 699
GWh
18,2 % fra ti år før
Vindkraft
2021
11 768
GWh
817,2 % fra ti år før
Varmekraft
2021
1 646
GWh
-65,7 % fra ti år før
Totalt
2021
157 113
GWh
23,1 % fra ti år før
Produksjon av vindkraft

Vannkraft som andel av strømproduksjonen totalt
Vannkraft som andel av strømproduksjonen totalt
2021
91,5
%
-3,8 prosentpoeng fra ti år før

Bruk av strøm

Samlet forbruk av elektrisitet
Samlet forbruk av elektrisitet
2021
131 931
Gigawattimer
14,8 % fra ti år før
Forbruk av elektrisitet

Eksport og import av strøm

Eksportoverskudd på strøm

Hvor eksporterer og importerer vi strøm?

Verdien¹ av handelen med strøm med ulike land

¹Tall for siste tilgjengelige hele år