Kredittindikator

Oppdatert: 30.april 2021

Neste oppdatering: 31.mai 2021

Tolvmånedersvekst i publikums innenlandsgjeld K2
Publikums gjeld. Tolvmånedersvekst. Prosent

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Kredittindikatorene viser utviklingen i publikums gjeld. Indikatorene skiller mellom gjeld til norske kreditorer K2 og total gjeld K3. K3 er lik K2 pluss gjeld til utlandet. Transaksjons- og vekstberegninger er korrigert for beholdningsendringer som ikke skyldes nye låneopptak eller nedbetaling av lån.

Kontakt