Finansielle indikatorer

Statistikk

Finansielle sektorregnskaper
Statistikken viser de institusjonelle sektorenes finansielle eiendeler og gjeld til hverandre.
Kredittindikator
Kredittindikatorene viser utviklingen i publikums innenlandsgjeld og utenlandsgjeld
Opna konkursar
Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg.
Pengemengde
Pengemengdestatistikken tar for seg tolvmånedersveksten i pengeholdende sektors beholdning av penger og andre finansielle eiendeler med høy likviditet.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 33 av 33
 1. Redusert pengemengde

  Ved utgangen av august 2023 var pengemengden 3 065 milliarder kroner. Det var en reduksjon på 22 milliarder kroner i nominell verdi fra samme måned i fjor, noe som tilsvarer 1,6 prosent fall i tolvmånedersveksten.

 2. Gjeldsveksten lavere enn prisveksten

  Tolvmånedersveksten i publikums gjeld er lavere enn prisveksten. Tolvmånedersveksten var på 4,0 prosent ved utgangen av august 2023, ned fra 4,2 prosent ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen i august var på 4,8 prosent.

 3. Gjeldsveksten reduseres

  Tolvmånedersveksten i publikums gjeld bremser opp. Tolvmånedersveksten har falt de siste månedene og var på 4,2 prosent ved utgangen av juli 2023, ned fra 4,3 prosent ved utgangen av juni.

 4. Husholdningenes gjeldsvekst fortsetter nedover

  For tredje måned på rad dempes veksten i husholdningenes gjeld. Tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske gjeld endte på 3,7 prosent ved utgangen av juni, ned fra 3,9 prosent i mai.

 5. Mindre penger i omløp

  Ved utgangen av juni 2023 var tolvmånedersveksten i pengemengden -3,3 prosent. De siste tolv månedene falt publikums pengemengde med 101 milliarder kroner. Det er i hovedsak ikke-finansielle foretak som har redusert sine innskudd, mens husholdningene økte innskuddene.

 6. Redusert vekst i husholdningenes gjeldsopptak

  Ved utgangen av mai var tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske gjeld 3,9 prosent, ned fra 4,1 prosent i april. Tolvmånedersveksten er den laveste målt på 2000-tallet.

 7. Stabilt lav vekst i husholdningenes gjeld

  Ved utgangen av april var tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske gjeld 4,1 prosent. Dette er en nedgang fra 4,2 prosent måneden før. Husholdningenes gjeldsvekst har stabilisert seg på dette nivået den siste tiden.

 8. Dempet gjeldsvekst for foretakene reduserer samlet gjeldsvekst

  Ved utgangen av mars 2023 var tolvmånedersveksten i publikums innenlandske gjeld 5,2 prosent mot 5,4 prosent ved utgangen av februar. Det er de ikke-finansielle foretakene som trekker publikums gjeldsvekst ned.

 9. Rekordlav vekst i husholdningenes innskudd

  Ved utgangen av mars 2023 var tolvmånedersveksten i husholdningenes samlede pengemengde 2,8 prosent, ned fra 3,3 prosent måneden før. Husholdningene øker fortsatt sine innskudd, men veksten er lav.

 10. Økt gjeld for ikke-finansielle foretak gir økt samlet gjeldsvekst

  Ved utgangen av februar 2023 var tolvmånedersveksten i publikums innenlandske gjeld 5,4 prosent. Gjeldsveksten avtar for både kommuner og husholdninger, mens ikke-finansielle foretaks gjeldsvekst økte til 8,1 prosent.

 11. Innenlandsk lånegjeld har passert 7 billioner kroner

  I løpet av januar 2023 passerte publikums gjeld til norske långivere 7 billioner kroner. Ved utgangen av måneden var gjelden 7 023 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i publikums lånegjeld var 5,3 prosent i januar 2023 og gikk ned fra 5,5 prosent i desember 2022.

 12. Ikke-finansielle foretak trakk gjeldsveksten opp i 2022

  Gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak tok seg særlig opp i siste halvdel av 2022. Dette bidro til at tolvmånedersveksten i publikums gjeld til norske långivere samlet sett økte til 5,5 prosent ved utgangen av desember 2022.

 13. Veksten i pengemengden tilbake til nivået før pandemien

  I pandemiperioden har vi hatt en periode med vedvarende høy vekst i pengemengden som nå ser ut til å være avsluttet. Tolvmånedersveksten i pengemengden var 4,4 prosent i desember 2022, ned fra 5,4 prosent i måneden før. Tolvmånedersveksten er nå nesten tilbake til nivået fra før mars 2020.

 14. Fortsatt lav gjeldsvekst for husholdningene

  Tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske lånegjeld holder seg uendret fra forrige måned på 4,1 prosent, og tangerer dermed den laveste noteringen på denne siden av 2000-tallet.

 15. Laveste vekst i lånegjeld for husholdningene på over 20 år

  Tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske lånegjeld var 4,1 prosent fram til utgangen av oktober 2022, ned fra 4,3 prosent måneden før. Dette er den laveste tolvmånedersveksten som SSB har registrert for husholdningssektoren på 2000-tallet.

 16. Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,1 prosent fram til utgangen av september 2022, ned fra 5,3 prosent måneden før.

 17. Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,2 prosent fram til utgangen av august 2022, uendret fra måneden før.

 18. Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,2 prosent fram til utgangen av juli 2022, opp fra 5,1 prosent måneden før. Det er hovedsakelig ikke-finansielle foretak som trekker veksten opp.

 19. Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,1 prosent fram til utgangen av juni 2022, opp fra 4,9 prosent måneden før.

 20. Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,8 prosent fram til utgangen av mai 2022, uendret fra måneden før.

 21. Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,8 prosent fram til utgangen av april 2022, ned fra 5,0 prosent måneden før.

 22. Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av mars 2022, uendret fra måneden før.

 23. Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,8 prosent fram til utgangen av februar 2022, ned fra 5,0 måneden før.

 24. Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av januar 2022, uendret fra måneden før.

 25. Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,1 prosent måneden før.

 26. Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,1 prosent fram til utgangen av november, ned fra 5,3 prosent måneden før.

 27. Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,3 prosent fram til utgangen av oktober, uendret fra måneden før.

 28. Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,3 prosent fram til utgangen av september, uendret fra måneden før.

 29. Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,3 prosent fram til utgangen av august, uendret fra måneden før.

 30. Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,3 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra måneden før.

 31. Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,3 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,2 prosent sammenliknet med måneden før.

 32. Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,2 prosent fram til utgangen av mai, opp fra 5,0 prosent sammenliknet med måneden før.

 33. Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av april, uendret fra måneden før.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet finansielle indikatorer.