Kredittindikator

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11599: Innenlandsk lånegjeld, sesongjusterte og ujusterte beholdninger og transaksjoner, etter valuta og låntakersektor 1985M12 - 2024M02

Mons Even Oppedal, Statistisk sentralbyrå
+47 98681824
John Galleberg, Statistisk sentralbyrå
+47 48 04 29 52
Jimmy Wong, Statistisk sentralbyrå
+47 96 64 75 59
22.03.2024 08:00
Innenlandsk lånegjeld (mill. kr):
mill. kr
Innenlandsk lånegjeld. Sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste måned. Sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner, hittil i år. Sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner, månedsvekst omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
prosent
Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
prosent
Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt. Sesongjustert (prosent):
prosent
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Innenlandsk lånegjeld (mill. kr):
Slutten av måneden
Innenlandsk lånegjeld. Sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner siste måned. Sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner, hittil i år. Sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner, månedsvekst omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt. Sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Innenlandsk lånegjeld (mill. kr) , Innenlandsk lånegjeld. Sesongjustert (mill. kr) , Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985M12 , 1986M01 , 1986M02 ,

Valgt 1 av totalt 459

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med januar 2018 vil ikke følgende serier bli oppdatert med nye tall: Transaksjoner, hittil i år, sesongjustert. Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate, sesongjustert. Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt, sesongjustert. Fra og med januar 2019 er metoden for sesongjustering endret. Tallseriene i utenlandsk valuta viser ikke sesongvariasjon og er følgelig ikke sesongjustert. Data er revidert tilbake til januar 2018. Fra og med januar 2019 korrigeres vekst- og transaksjonsseriene for konstaterte tap.