Til toppen
11599: Innenlandsk lånegjeld, sesongjusterte og ujusterte beholdninger og transaksjoner, etter valuta og låntakersektor 1985M12 - 2020M09
Sist endret
30.10.2020
Kontakt
Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 685
hev@ssb.no

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Måleenhet
Innenlandsk lånegjeld (mill. kr):
mill. kr
Innenlandsk lånegjeld. Sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste måned. Sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner, hittil i år. Sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner, månedsvekst omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
prosent
Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
prosent
Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt. Sesongjustert (prosent):
prosent
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Referansetid
Innenlandsk lånegjeld (mill. kr):
Slutten av måneden
Innenlandsk lånegjeld. Sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner siste måned. Sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner, hittil i år. Sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner, månedsvekst omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt. Sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
låntakersektor
Må velges *
valuta
Må velges *

Valgt 1 av totalt 9

måned
Må velges *

Valgt 1 av totalt 418

låntakersektor
Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

valuta

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med januar 2018 vil ikke følgende serier bli oppdatert med nye tall: Transaksjoner, hittil i år, sesongjustert. Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate, sesongjustert. Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt, sesongjustert.
Fra og med januar 2019 er metoden for sesongjustering endret. Tallseriene i utenlandsk valuta viser ikke sesongvariasjon og er følgelig ikke sesongjustert. Data er revidert tilbake til januar 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken