Til toppen

11599: Innenlandsk lånegjeld, sesongjusterte og ujusterte beholdninger og transaksjoner, etter valuta og låntakersektor 1985M12 - 2021M02

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Innenlandsk lånegjeld (mill. kr) , Innenlandsk lånegjeld. Sesongjustert (mill. kr) , Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985M12 , 1986M01 , 1986M02 ,

Valgt 1 av totalt 423

låntakersektor

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

valuta


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med januar 2018 vil ikke følgende serier bli oppdatert med nye tall: Transaksjoner, hittil i år, sesongjustert. Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate, sesongjustert. Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt, sesongjustert. Fra og med januar 2019 er metoden for sesongjustering endret. Tallseriene i utenlandsk valuta viser ikke sesongvariasjon og er følgelig ikke sesongjustert. Data er revidert tilbake til januar 2018. Fra og med januar 2019 korrigeres vekst- og transaksjonsseriene for konstaterte tap.

Brukerveiledning for statistikkbanken