Til toppen

11598: Innenlandsk og utenlandsk lånegjeld, etter långiversektor og låntakernæring 2015K4 - 2020K4

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015K4 , 2016K1 , 2016K2 ,

Valgt 1 av totalt 21

lånegjeld


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

låntakernæring


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Lånegjeld fordelt på låntakernæring summeres ikke til samlet lånegjeld når det er foreløpige tall for Fastlands-Norge i tabellen. Fra og med januar 2019 korrigeres vekst- og transaksjonsseriene for konstaterte tap.

Brukerveiledning for statistikkbanken