Kredittindikator

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11598: Innenlandsk og utenlandsk lånegjeld, etter långiversektor og låntakernæring 2015K4 - 2023K4

Mons Even Oppedal, Statistisk sentralbyrå
+47 98681824
John Galleberg, Statistisk sentralbyrå
+47 48 04 29 52
Jimmy Wong, Statistisk sentralbyrå
+47 96 64 75 59
29.02.2024 08:00
Samlet lånegjeld (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Samlet lånegjeld (mill. kr):
Ved utgangen av kvartalet
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015K4 , 2016K1 , 2016K2 ,

Valgt 1 av totalt 33

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Lånegjeld fordelt på låntakernæring summeres ikke til samlet lånegjeld når det er foreløpige tall for Fastlands-Norge i tabellen. Fra og med januar 2019 korrigeres vekst- og transaksjonsseriene for konstaterte tap.