404126
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
404126
statistikk
2020-05-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-25,1 %

beholdningsendring av noterte aksjer

Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
1. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020Endringer i prosent
4. kvartal 2019 - 1. kvartal 20201. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)2 6042 7262 041-25,1-21,6
Aksjer (unoterte)470465445-4,2-5,4
Egenkapitalbevis576956-19,8-2,8
Obligasjoner2 1392 1432 2957,17,3
Sertifikater144142142-0,4-1,5
 
Sum beholdning5 4145 5464 978-10,2-8,1

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 2020
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 040 825445 24355 6902 294 679141 684
 
Ikke-finansielle foretak287 228235 7238 81938 87813 961
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.11 34249602 24112 204
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar600540
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 15643710713 4660
Private aksjeselskaper mv.273 245234 0358 65619 8601 516
Personlige foretak521248710
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 428631473 187241
 
Finansielle foretak212 015128 7609 8721 411 53785 684
Norges Bank00000
Banker5 25142 1311 226616 05744 179
Kredittforetak02264 7535 485
Finansieringsselskaper000100
Statlige låneinstitutter mv.2021 244000
Finansielle holdingselskaper2 34340 88227 5200
Verdipapirfond105 7192 2865 363278 64715 994
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond3 3254 1532641 00024
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring78 98436 1051 6693 7483 844
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser14 8651 7871 151383 50312 284
Skadeforsikringsselskaper1 32616919656 2993 873
 
Offentlig forvaltning641 4442 559157110 83922 492
Statsforvaltningen641 1221 3232100 98722 480
Kommuneforvaltningen3221 2361559 85112
 
Ideelle organisasjoner22 9981 93219 6536 059553
 
Husholdninger77 48521 80610 0027 232307
Personlig næringsdrivende843220
Borettslag o.l.00000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.77 47721 76310 0007 230307
 
Utlandet799 51554 3997 078720 12418 688
 
Ufordelt13965109110

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 2020
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt3 014-5379147 914-1 098
 
Ikke-finansielle foretak-1 3426783681 528-2 112
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.281-250-1 083-3 592
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar1..0..0
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-3-50622 9890
Private aksjeselskaper mv.-1 5541 213368781 301
Personlige foretak-4000-130
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-28-4-2-442180
 
Finansielle foretak-4 450-208122106 386-1 456
Norges Bank0..000
Banker1 55759643144 73115 795
Kredittforetak0....-1 8862 446
Finansieringsselskaper000-170
Statlige låneinstitutter mv...15000
Finansielle holdingselskaper1 605....5 3180
Verdipapirfond-5 480-2296-22 147-12 491
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond31-332-15-149-6
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-850-242743 702941
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-1 319-2511-20 354-6 997
Skadeforsikringsselskaper6103-2 812-1 145
 
Offentlig forvaltning1 978867 3404 403
Statsforvaltningen1 968207 0624 397
Kommuneforvaltningen10562786
 
Ideelle organisasjoner-119170-68-261-30
 
Husholdninger2 344-465186-155275
Personlig næringsdrivende-3-13-1..0
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.2 347-452187-155275
 
Utlandet4 601-217-53533 076-2 178
 
Ufordelt1-18000

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
 
Totalt59 68711 64419 51215 022
 
Ikke-finansielle foretak38 81511 49018 91414 156
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.15 0947 77413 5777 994
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.000..
Private aksjeselskaper mv.23 7213 7165 3376 162
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak19 632..80..
Norges Bank0000
Banker1 393......
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper14 504......
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring184..80..
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper3 550......
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet1 241154518867

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
2. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
 
Totalt59 68711 64419 51215 022
 
Ikke-finansielle foretak8 3961 0601 5842 460
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.49......
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.71......
Private aksjeselskaper mv.8 2371 0551 5722 452
Personlige foretak3..1..
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål365107
Finansielle foretak7 1015231 105807
Norges Bank0000
Banker125123727
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond3 369408780617
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1554224
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 9303715373
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser4785810782
Skadeforsikringsselskaper43374
Offentlig forvaltning18 2505 7289 4405 991
Statsforvaltningen18 2365 7279 4385 990
Kommuneforvaltningen13121
Ideelle organisasjoner1 54381810
Husholdninger2 217327592594
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.2 217327592594
Utlandet22 0493 9846 7405 060
Ufordelt1311533100

Tabell 5 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge154 769113 95197 286132 146220 491
- herav innlendinger122 40091 04881 277102 565196 233
Sertifikater emittert i Norge70 46279 02463 51577 03974 380
- herav innlendinger69 44278 92363 51476 88774 380
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet120 28775 67736 02396 40468 585
Sertifikater emittert i utlandet250 893184 334202 777225 063171 611
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge8 53124 82911 24519 69618 510
Obligasjoner emittert i utlandet6 71326 1299 931018 317
Sertifikater emittert i Norge10 04316 1418 59313 02110 707
Sertifikater emittert i utlandet28 64652 48431 97178 20943 786
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge76 34444 45356 93558 638122 312
Obligasjoner emittert i utlandet113 57449 55026 09396 40450 268
Sertifikater emittert i Norge3751 1351 025660825
Sertifikater emittert i utlandet222 247131 847170 807146 855127 825
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge37 52421 76613 09724 23255 411
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge59 02461 64853 89663 20562 848
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge32 36822 90216 01029 57924 256
Sertifikater emittert i Norge1 02010111520

Tabell 6 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20192. kvartal 20193. kvartal 20194. kvartal 20191. kvartal 2020
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge2 126 3302 097 9952 126 5482 130 5162 308 959
herav innlendinger1 810 5441 781 4081 802 8241 807 7371 950 479
Sertifikater emittert i Norge144 209143 959133 180142 599141 594
herav innlendinger141 429141 924132 973142 451141 421
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 745 3501 755 3201 808 9621 822 9502 088 196
Sertifikater emittert i utlandet133 622150 062168 030109 895113 134
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge321 766330 531328 316323 344342 517
Obligasjoner emittert i utlandet327 534344 114350 383336 512404 460
Sertifikater emittert i Norge12 35417 82113 90416 25812 376
Sertifikater emittert i utlandet4 93314 50615 48713 81621 627
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge958 351954 049970 593960 3221 034 646
Obligasjoner emittert i utlandet1 417 8171 411 2051 458 5791 486 4381 683 737
Sertifikater emittert i Norge3 2241 9302 3551 3951 545
Sertifikater emittert i utlandet128 690135 556152 54396 07991 507
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge530 427496 828503 916524 070573 316
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge125 852122 173116 714124 798127 500
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge315 786316 588323 725322 779358 480
Sertifikater emittert i Norge2 7802 035208148173

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet4 205 959535 065-435 335346 1954 651 884
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 883 033510 809-427 451326 8394 293 230
Geldspapirer emittert i Norge2 273 115294 871-147 84630 4132 450 553
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 950 188270 613-139 95911 0582 091 900
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge323 34418 510-7 7888 451342 517
Obligasjoner emittert i utlandet336 51218 317-9 04558 676404 460
Sertifikater emittert i Norge16 25810 707-14 594512 376
Sertifikater emittert i utlandet13 81643 786-39 3163 34121 627
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge960 322122 312-50 5912 6031 034 646
Obligasjoner emitterte i utlandet1 486 43850 268-92 325239 3561 683 737
Sertifikater emitterte i Norge1 395825-67501 545
Sertifikater emitterte i utlandet96 079127 825-146 80514 40891 507
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge524 07055 411-6 164-1573 316
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge124 79862 848-60 1460127 500
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge322 77924 256-7 88619 331358 480
Sertifikater emitterte i Norge1480025173

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt132 28323 257732 869940 307570 17051 6662 450 552
Ikke-finansielle foretak9 5202 977132 539156 26346 7046 890354 893
Banker1 325515170 515134 56329 40921 969358 296
Andre finansielle foretak011 300172 605418 41159 31816 261677 895
Stats- og trygdeforvaltningen71 5753228 89543 850395 778.520 420
Kommuneforvaltningen49 6918 06950 72552 44719 224240180 396
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet17373197 590134 77419 7386 305358 653
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt384 725509 4351 084 916373 09652 26546 1172 450 554
Ikke-finansielle foretak51 96960 030169 24864 8685 2853 493354 893
Banker60 56271 820159 22544 36650021 823358 296
Andre finansielle foretak64 883198 017325 37462 65012 01014 961677 895
Stats- og trygdeforvaltningen73 39789 250181 145150 62826 000.520 420
Kommuneforvaltningen72 92524 35755 04026 0732 000.180 395
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet60 98965 960194 88324 5116 4705 840358 653

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt113 02016 435646 611779 692462 891181 9922 200 641
Ikke-finansielle foretak21 627022 260130 367154 514194 638426 085
Banker88 16913 808207 265113 56371 30512 609506 719
Andre finansielle foretak3 2232 626417 087535 762237 07172 0631 267 832
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt459 089356 660764 200445 660103 33372 2712 201 213
Ikke-finansielle foretak60 6928 128131 060146 26944 05935 877426 085
Banker182 42395 906194 06320 95710 1953 752507 296
Andre finansielle foretak215 974252 627439 077278 43449 07932 6421 297 022

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs eller Oslo Axess.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

 

 

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

 Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet. 

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Oslo Børs. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas  fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.  Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

 Det blir  utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

 Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

 Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

 Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB