369899
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
369899
statistikk
2019-08-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-1,4 %

beholdningsendring av noterte aksjer

Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
2. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019Endringer i prosent
1. kvartal 2019 - 2. kvartal 20192. kvartal 2018 - 2. kvartal 2019
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)2 7042 6042 568-1,4-5,0
Aksjer (unoterte)438470444-5,61,4
Egenkapitalbevis5557617,212,6
Obligasjoner2 0352 1392 109-1,43,7
Sertifikater148144144-0,2-2,7
 
Sum beholdning5 3805 4145 327-1,6-1,0

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
2. kvartal 2019
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 567 989444 02461 4392 109 480143 604
 
Ikke-finansielle foretak359 024227 4458 07342 92917 297
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.6 35951603 35315 137
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar500430
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.77084511314 096376
Private aksjeselskaper mv.349 983225 4827 89321 5821 784
Personlige foretak11112081010
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 796483603 7540
 
Finansielle foretak258 240127 54512 3321 320 51190 378
Norges Bank00000
Banker6 91041 3691 324475 98833 320
Kredittforetak03267 9104 288
Finansieringsselskaper000280
Statlige låneinstitutter mv.1081 339000
Finansielle holdingselskaper2 58940 87823 359..
Verdipapirfond138 9931 9936 080304 24222 666
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond5 6514 2382571 25010
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring81 32135 8723 0664 5943 186
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser20 7491 6841 379400 54921 899
Skadeforsikringsselskaper1 92016922262 5915 008
 
Offentlig forvaltning813 1061 986184104 09521 207
Statsforvaltningen812 6431 240293 81221 195
Kommuneforvaltningen46374618210 28312
 
Ideelle organisasjoner33 1001 74021 1197 511603
 
Husholdninger94 44522 97510 9568 70236
Personlig næringsdrivende1859290
Borettslag o.l.00000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.94 42722 91510 9548 69336
 
Utlandet1 009 91962 2408 750625 70914 084
 
Ufordelt1569425220

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
2. kvartal 2019
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt30 3375 872500-24 699-262
 
Ikke-finansielle foretak10 9175981976 267-2 317
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.24800-45-1 194
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar4..0330
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-65862536-544
Private aksjeselskaper mv.11 2635861915 636-579
Personlige foretak08020
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål59-151060
 
Finansielle foretak1 269-1 806308-42 9265 406
Norges Bank0..000
Banker3241 525-31-37 1505 587
Kredittforetak0....-4 313-1 047
Finansieringsselskaper00000
Statlige låneinstitutter mv.926000
Finansielle holdingselskaper-22-78..-1 320-30
Verdipapirfond1 9282902548 246-471
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond204-1101814710
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-746-1 29498-1 978-337
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-321-2 167-41-4 7482 459
Skadeforsikringsselskaper-107311-1 811-766
 
Offentlig forvaltning2 26221-3-6 878-5 740
Statsforvaltningen2 25621..-7 078-5 740
Kommuneforvaltningen60-3200..
 
Ideelle organisasjoner202-14-84516-40
 
Husholdninger524-238134697-1
Personlig næringsdrivende00020
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.524-238134695-1
 
Utlandet15 1597 313-5417 6252 430
 
Ufordelt4-2100

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
 
Totalt9 95323 04210 44659 687
 
Ikke-finansielle foretak9 86022 88410 40538 815
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.6 42919 0726 60415 094
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.....00
Private aksjeselskaper mv.3 4313 8123 80123 721
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak......19 632
Norges Bank0000
Banker......1 393
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper......14 504
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring......184
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper......3 550
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet92158411 241

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
3. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
 
Totalt9 95323 04210 44659 687
 
Ikke-finansielle foretak8511 1529648 565
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.......49
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.......71
Private aksjeselskaper mv.8471 1419598 406
Personlige foretak......3
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål410536
Finansielle foretak5311 1984996 932
Norges Bank0000
Banker388517125
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond3628363813 369
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1084155
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring57120372 761
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser5813756478
Skadeforsikringsselskaper511443
Offentlig forvaltning4 70612 1974 86518 250
Statsforvaltningen4 70612 1954 86418 236
Kommuneforvaltningen..2..13
Ideelle organisasjoner61671 543
Husholdninger2775743032 217
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.2775743032 217
Utlandet3 5507 7493 79622 049
Ufordelt3215612131

Tabell 5 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge146 47775 217103 449154 769113 951
- herav innlendinger123 46958 19589 942122 40091 048
Sertifikater emittert i Norge67 97664 19368 16370 46279 024
- herav innlendinger67 87664 09365 76969 44278 923
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet70 62052 92050 791114 93775 677
Sertifikater emittert i utlandet196 433167 082133 121256 303177 008
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge23 7244 81514 2108 53124 829
Obligasjoner emittert i utlandet8 1698 3861 3846 71326 129
Sertifikater emittert i Norge9 4338 0069 25910 04316 141
Sertifikater emittert i utlandet87 64653 82353 41633 95945 158
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge67 91242 56558 40176 34444 453
Obligasjoner emittert i utlandet62 45244 53549 407108 22549 550
Sertifikater emittert i Norge9105502 5723751 135
Sertifikater emittert i utlandet108 788113 26079 707222 344131 847
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge31 83310 81517 33037 52421 766
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge57 53455 53853 93959 02461 648
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge23 00817 02313 50732 36822 902
Sertifikater emittert i Norge1001002 3931 020101

Tabell 6 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 20192. kvartal 2019
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge2 029 9232 044 5342 063 9352 126 3302 097 995
herav innlendinger1 733 2711 745 0101 767 9331 810 5441 781 408
Sertifikater emittert i Norge147 838140 350144 283144 209143 959
herav innlendinger147 523140 146141 653141 429141 924
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 625 7831 648 9921 739 3731 733 4411 754 738
Sertifikater emittert i utlandet116 763100 97978 896133 960143 076
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge319 262317 838321 326321 766330 531
Obligasjoner emittert i utlandet305 807313 796326 458327 534344 114
Sertifikater emittert i Norge14 22311 82811 62712 35417 821
Sertifikater emittert i utlandet22 8663 9008 8514 9337 181
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge905 125917 906937 543958 351954 049
Obligasjoner emittert i utlandet1 319 9781 335 1961 412 9151 405 9071 410 623
Sertifikater emittert i Norge1 3351 3603 0343 2241 930
Sertifikater emittert i utlandet93 89697 07970 045129 028135 895
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge508 884509 265509 065530 427496 828
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge131 966126 959126 992125 852122 173
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge296 652299 524296 002315 786316 588
Sertifikater emittert i Norge3152042 6302 7802 035

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet4 137 942445 659-447 451-7 9544 139 768
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 819 374422 656-425 362-7 0933 821 146
Geldspapirer emittert i Norge2 270 539192 975-220 326-1 2342 241 954
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 951 973169 971-198 240-3721 923 332
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge321 76624 829-15 679-385330 531
Obligasjoner emittert i utlandet327 53426 129-7 545-2 004344 114
Sertifikater emittert i Norge12 35416 141-10 673-117 821
Sertifikater emittert i utlandet4 93345 158-42 775-1357 181
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge958 35144 453-48 7605954 049
Obligasjoner emitterte i utlandet1 405 90749 550-53 784-2 6221 410 623
Sertifikater emitterte i Norge3 2241 135-2 43891 930
Sertifikater emitterte i utlandet129 028131 847-123 018-1 962135 895
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge530 42721 766-55 3661496 828
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge125 85261 648-65 3270122 173
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge315 78622 902-21 250-850316 588
Sertifikater emitterte i Norge2 780101-836-102 035

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt138 26314 404653 149880 989504 83550 3152 241 955
Ikke-finansielle foretak16 6733 729146 865129 43045 7265 929348 352
Banker1 8701 200171 017116 90629 51024 608345 111
Andre finansielle foretak01 900119 447419 29954 58815 635610 869
Stats- og trygdeforvaltningen70 1551202 17041 850342 778.457 073
Kommuneforvaltningen47 5436 30751 43745 02611 365250161 928
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet2 0211 148162 214128 47920 8683 893318 623
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt440 580396 851985 862322 23552 07744 3492 241 954
Ikke-finansielle foretak67 88744 113172 73053 1228 3722 127348 351
Banker56 66072 394155 24634 3761 97524 459345 110
Andre finansielle foretak109 360124 847302 42750 6909 21014 335610 869
Stats- og trygdeforvaltningen70 97589 700123 270148 12825 000.457 073
Kommuneforvaltningen70 79020 31751 56917 7511 500.161 927
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet64 91045 479180 61918 1676 0203 428318 623

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
Opprinnelig løpetid <= 1 årOpprinnelig løpetid > 1 år <= 2 årOpprinnelig løpetid > 2 år <= 5 årOpprinnelig løpetid > 5 år <= 10 årOpprinnelig løpetid > 10 år <= 20 årOpprinnelig løpetid > 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt143 12413 558573 775654 193363 296149 1891 897 135
Ikke-finansielle foretak7 181036 10896 807131 360159 678351 294
Banker134 9744 069149 60183 21258 67510 409440 940
Andre finansielle foretak9699 489388 066474 174173 26158 9411 104 900
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt395 569289 996672 471384 66294 17560 7471 897 620
Ikke-finansielle foretak37 23934 03578 312131 00741 61129 090351 294
Banker192 33384 449140 6939 03511 7543 160441 424
Andre finansielle foretak165 996171 511453 466244 61940 81028 4971 130 488

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs eller Oslo Axess.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

 

 

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

 Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet. 

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Oslo Børs. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas  fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.  Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

 Det blir  utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

 Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

 Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

 Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB