365999
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
365999
statistikk
2019-02-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-15,8 %

beholdningsendring av noterte aksjer, markedsverdi

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)2 498,82 704,42 859,52 406,6
Aksjer (unoterte)434,2438,0456,3458,2
Obligasjoner utstedt i Norge2 012,62 034,92 050,52 072,1
Sertifikater utstedt i Norge156,6147,6140,1143,9
Egenkapitalbevis54,254,658,456,2
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)8,556,210,023,0
Aksjer (unoterte)0,63,71,21,2
Obligasjoner utstedt i Norge11,919,48,510,2
Sertifikater utstedt i Norge0,20,20,20,2
Egenkapitalbevis0,12,8....

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 2018
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 406 609458 21656 2172 072 124143 915
 
Ikke-finansielle foretak309 180251 5897 55744 61519 356
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.6 16186303 98616 755
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar10000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 13782910515 828168
Private aksjeselskaper mv.300 187249 3377 37921 0422 434
Personlige foretak6713481020
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 628425663 6570
 
Finansielle foretak234 042119 92911 1271 314 13082 053
Norges Bank00000
Banker5 50230 5971 303462 10020 693
Kredittforetak03684 9798 727
Finansieringsselskaper010100
Statlige låneinstitutter mv.2381 521000
Finansielle holdingselskaper1 41042 30524 14550
Verdipapirfond130 0941 5935 231288 85023 714
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond5 1514 5352061 0880
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring68 80635 5982 7934 4323 630
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser20 8073 5681 381407 09220 055
Skadeforsikringsselskaper2 03421020661 4355 184
 
Offentlig forvaltning812 7201 571170108 94430 850
Statsforvaltningen812 2951 049298 97030 838
Kommuneforvaltningen4245221689 97412
 
Ideelle organisasjoner28 9221 72519 3957 238638
 
Husholdninger87 19623 53610 0538 7828
Personlig næringsdrivende1559260
Borettslag o.l.00000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.87 18123 47710 0508 7768
 
Utlandet934 42359 7737 902588 40211 010
 
Ufordelt1269312140

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 2018
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt13 72410 6861 33914 4223 859
 
Ikke-finansielle foretak3 8155 9484841 1057 254
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 586602594 795
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.610029868
Private aksjeselskaper mv.2 1975 9314735362 391
Personlige foretak-113020
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål36-211110
 
Finansielle foretak4 186-3 112019 223-3 295
Norges Bank0..000
Banker-491-2 8894611 025-4 518
Kredittforetak0....4 2622 946
Finansieringsselskaper0..0..0
Statlige låneinstitutter mv.1796000
Finansielle holdingselskaper......743-125
Verdipapirfond3 423107-171-4 076-630
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-41980-40
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 235-46591930187
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser42938337 455-622
Skadeforsikringsselskaper-9-71-1 113-532
 
Offentlig forvaltning3 756-1317-9 657-1 685
Statsforvaltningen3 7536..-9 415-1 685
Kommuneforvaltningen4-1917-2430
 
Ideelle organisasjoner3-1211591093
 
Husholdninger3 061172372166-16
Personlig næringsdrivende-1-5000
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.3 062176372166-16
 
Utlandet-1 1007 8083053 4761 598
 
Ufordelt34100

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
 
Totalt8 54956 1599 95323 042
 
Ikke-finansielle foretak8 34135 9259 86022 884
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.5 76513 3276 42919 072
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...270....
Private aksjeselskaper mv.2 57722 3283 4313 812
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak..17 794....
Norges Bank0000
Banker..1 268....
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper..12 620....
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring..357....
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper..3 550....
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet2072 44092158

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
 
Totalt8 54956 1599 95323 042
 
Ikke-finansielle foretak5878 3268511 152
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv...60....
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...1....
Private aksjeselskaper mv.5848 2308471 141
Personlige foretak..2....
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål332410
Finansielle foretak5836 6135311 198
Norges Bank0000
Banker2251293885
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper..2....
Verdipapirfond2803 000362836
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond2118108
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring272 79057120
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser4752158137
Skadeforsikringsselskaper352511
Offentlig forvaltning4 22216 7564 70612 197
Statsforvaltningen4 22116 7444 70612 195
Kommuneforvaltningen..12..2
Ideelle organisasjoner61 404616
Husholdninger2282 152277574
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.2282 152277574
Utlandet2 91720 8063 5507 749
Ufordelt610232156

Tabell 5 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge110 312126 080146 47775 217103 449
- herav innlendinger98 48998 927123 46958 19589 942
Sertifikater emittert i Norge62 25371 03767 97664 19368 163
- herav innlendinger61 87570 58767 87664 09365 769
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet60 144116 39370 62052 92050 791
Sertifikater emittert i utlandet278 289330 375196 433167 082133 121
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge33 90222 70123 7244 81514 210
Obligasjoner emittert i utlandet4 7678 7268 1698 3861 384
Sertifikater emittert i Norge10 5437 0759 4338 0069 259
Sertifikater emittert i utlandet23 07743 97487 64653 82353 416
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge47 95457 22167 91242 56558 401
Obligasjoner emittert i utlandet55 376..62 45244 53549 407
Sertifikater emittert i Norge2 0002759105502 572
Sertifikater emittert i utlandet255 212286 400108 788113 26079 707
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge16 63419 00631 83310 81517 330
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge49 33163 23757 53455 53853 939
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge11 82227 15223 00817 02313 507
Sertifikater emittert i Norge3784501001002 393

Tabell 6 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 2018
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge1 958 9002 001 6252 029 9232 044 5342 063 935
herav innlendinger1 674 6621 720 1521 733 2711 745 0101 767 933
Sertifikater emittert i Norge152 441156 816147 838140 350144 283
herav innlendinger151 635156 148147 523140 146141 653
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 681 9821 628 2611 625 7831 648 9921 739 373
Sertifikater emittert i utlandet119 31880 688116 763100 97978 896
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge304 977311 510319 262317 838321 326
Obligasjoner emittert i utlandet331 491312 302305 807313 796326 458
Sertifikater emittert i Norge20 55215 46114 22311 82811 627
Sertifikater emittert i utlandet5 6416 66422 8663 9008 851
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge881 050899 607905 125917 906937 543
Obligasjoner emittert i utlandet1 350 4911 315 9601 319 9781 335 1961 412 915
Sertifikater emittert i Norge1 8811 3751 3351 3603 034
Sertifikater emittert i utlandet113 67774 02493 89697 07970 045
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge488 634509 035508 884509 265509 065
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge129 202139 312131 966126 959126 992
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge284 238281 473296 652299 524296 002
Sertifikater emittert i Norge8066683152042 630

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet3 934 855355 525-371 306107 4144 026 488
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 635 127339 623-346 82499 9293 727 855
Geldspapirer emittert i Norge2 184 884171 612-157 6849 4062 208 218
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 885 156155 711-133 2061 9251 909 586
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge317 83814 210-12 7892 067321 326
Obligasjoner emittert i utlandet313 7961 384-6 46617 744326 458
Sertifikater emittert i Norge11 8289 259-9 460011 627
Sertifikater emittert i utlandet3 90053 416-48 7843198 851
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge917 90658 401-38 614-150937 543
Obligasjoner emitterte i utlandet1 335 19649 407-47 34275 6541 412 915
Sertifikater emitterte i Norge1 3602 572-910123 034
Sertifikater emitterte i utlandet97 07979 707-111 0274 28670 045
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge509 26517 330-17 5311509 065
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge126 95953 939-53 905-1126 992
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge299 52413 507-24 4787 449296 002
Sertifikater emitterte i Norge2042 3930332 630

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt144 07313 955617 302849 321535 41748 1502 208 218
Ikke-finansielle foretak11 6273 248137 071127 52246 7776 707332 952
Banker2 8691 115170 281117 63029 02221 328342 245
Andre finansielle foretak1655 875107 266408 29760 84115 889598 333
Stats- og trygdeforvaltningen75 18601 00039 200364 879.480 265
Kommuneforvaltningen51 8062 46548 46942 23210 565255155 792
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet2 4201 252153 214114 44123 3333 971298 631
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt485 765285 918978 402386 68529 30242 1462 208 218
Ikke-finansielle foretak61 75238 148155 48464 37210 3222 874332 952
Banker59 64767 702153 38338 4861 85021 177342 245
Andre finansielle foretak92 227117 192309 64954 9669 71014 589598 333
Stats- og trygdeforvaltningen140 0871 200155 100183 878..480 265
Kommuneforvaltningen68 51517 06548 36720 3451 500.155 792
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet63 53744 611156 41924 6385 9203 506298 631

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
Opprinnelig løpetid <= 1 årOpprinnelig løpetid > 1 år <= 2 årOpprinnelig løpetid > 2 år <= 5 årOpprinnelig løpetid > 5 år <= 10 årOpprinnelig løpetid > 10 år <= 20 årOpprinnelig løpetid > 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt79 29411 449581 975649 233341 897154 3211 818 169
Ikke-finansielle foretak8 851027 82092 054124 946163 276335 309
Banker69 6623 721148 25671 55157 27110 880361 341
Andre finansielle foretak7807 728405 899485 629159 68161 8031 121 520
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt322 319260 561716 755355 84297 21265 4821 818 171
Ikke-finansielle foretak37 35728 01875 412119 44845 40329 671335 309
Banker111 80580 900147 3807 20910 5543 492361 340
Andre finansielle foretak173 156151 643493 963229 18641 25532 3181 150 855

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs eller Oslo Axess.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

 

 

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

 Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet. 

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Oslo Børs. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas  fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.  Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

 Det blir  utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

 Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

 Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

 Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB