11596: Innenlandsk lånegjeld, beholdninger og transaksjoner, etter långiversektor 1985M12 - 2019M07
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

lånegjeld

Totalt 12 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 404 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.08.2019
Kontakt
Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 685
hev@ssb.no

Anne Karin Linderud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 530
ake@ssb.no

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Måleenhet
Innenlandsk lånegjeld (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Referansetid
Innenlandsk lånegjeld (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med januar 2018 publiseres obligasjons- og sertifikatgjeld samlet som verdipapirlån.

Brukerveiledning for statistikkbanken