Sykefravær4. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Sykefravær - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. mars 2015 4. kvartal 2014 Stabilt sesongjustert sykefravær
23. mars 2017 4. kvartal 2016 Svak oppgang i sykefraværet
15. desember 2016 3. kvartal 2016 Stabil sykefraværsprosent
15. september 2016 2. kvartal 2016 Svak nedgang i sykefraværsandelen
23. juni 2016 1. kvartal 2016 Sykefraværsandelen noe ned
10. mars 2016 4. kvartal 2015 Sykefraværet går ikke ned
10. desember 2015 3. kvartal 2015 Små endringer i sykefraværet
17. september 2015 2. kvartal 2015 Redusert publisering av sykefraværstall
11. desember 2014 3. kvartal 2014 Litt høyere sykefravær
11. september 2014 2. kvartal 2014 Fortsatt stabilt sykefravær
12. juni 2014 1. kvartal 2014 Stabilt sykefravær
20. mars 2014 4. kvartal 2013 Nedgangen i sykefraværet flater ut
12. desember 2013 3. kvartal 2013 Sesongjustert sykefravær litt ned
19. september 2013 2. kvartal 2013 Stabilt sykefravær
20. september 2002 1. kvartal 2002 Liten endring i egenmeldt sykefravær
15. juli 2003 1. kvartal 2003 Ingen vekst i sykefraværet
19. september 2003 2. kvartal 2003 Sykefraværet økte
19. desember 2003 3. kvartal 2003 Fortsatt økning i sykefraværet
23. mars 2004 4. kvartal 2003 Fortsatt vekst i sykefraværet
21. juni 2004 1. kvartal 2004 Veksten i sykefraværet stoppet opp
21. september 2004 2. kvartal 2004 Nedgang i sykefraværet
21. desember 2004 3. kvartal 2004 Markert nedgang i sykefraværet
17. mars 2005 4. kvartal 2004 Kraftig nedgang i sykefraværet
22. juni 2005 1. kvartal 2005 Nedgang i sykefraværet
22. september 2005 2. kvartal 2005 Fortsatt nedgang i sykefraværet
22. desember 2005 3. kvartal 2005 Stabilt sykefravær
22. mars 2006 4. kvartal 2005 Oppgang i sykefraværet
22. juni 2006 1. kvartal 2006 Fortsatt oppgang i sykefraværet
22. september 2006 2. kvartal 2006 Økt sykefravær
21. desember 2006 3. kvartal 2006 Høyere sykefravær enn i 2005
22. mars 2007 4. kvartal 2006 Svak oppgang i sykefraværet
22. juni 2007 1. kvartal 2007 Sykefraværet litt ned
21. september 2007 2. kvartal 2007 Sykefraværet noe ned
21. desember 2007 3. kvartal 2007 Ingen endring i sykefraværet
21. mars 2012 4. kvartal 2011 Fortsatt nedgang i sykefraværet
13. desember 2012 3. kvartal 2012 Økning i sesongjustert sykefravær
13. juni 2013 1. kvartal 2013 Stabilt sesongjustert sykefravær
14. mars 2013 4. kvartal 2012 Økt sykefravær
20. september 2012 2. kvartal 2012 Fortsatt nedgang i sykefraværet
21. juni 2012 1. kvartal 2012 Nedgang i sykefraværet
28. mars 2008 4. kvartal 2007 Sykefraværet litt opp
24. juni 2008 1. kvartal 2008 Uendret sykefravær
23. september 2008 2. kvartal 2008 Økning i sykefraværet
19. desember 2008 3. kvartal 2008 Svak økning i sykefraværet
24. mars 2009 4. kvartal 2008 Økt sykefravær i kriserammede næringer
30. juni 2009 1. kvartal 2009 Vekst i sykefraværet
23. september 2009 2. kvartal 2009 Vekst i sykefraværet for menn
18. desember 2009 3. kvartal 2009 Kraftig vekst i sykefraværet
23. mars 2010 4. kvartal 2009 Fortsatt vekst i sykefraværet
22. juni 2010 1. kvartal 2010 Markert fall i det legemeldte sykefraværet
21. september 2010 2. kvartal 2010 Kraftig nedgang i det legemeldte sykefraværet
20. desember 2010 3. kvartal 2010 Mindre nedgang i sykefraværet
22. mars 2011 4. kvartal 2010 Nedgang i sykefraværet
21. juni 2011 1. kvartal 2011 Økning i det legemeldte sykefraværet
20. september 2011 2. kvartal 2011 Økning i sykefraværet
20. desember 2011 3. kvartal 2011 Nedgang i sykefraværet
5. februar 2003 3. kvartal 2002 Sykefraværet gikk opp til 7,7 prosent
9. desember 2002 2. kvartal 2002 Ingen endring i egenmeldt sykefravær
7. april 2003 4. kvartal 2002 Sykefraværet økte til 7,8 prosent

For tidligere publiseringer se også: Sykefravær, legemeldt.