92933
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
92933
Økt sykefravær
statistikk
2013-03-14T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær4. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt sykefravær

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,6 prosent i 4. kvartal 2012. Dette er en økning fra 3. kvartal 2012 på 3,8 prosent.

Sykefraværsprosenter for arbeidstakere 16-69 år. Sesong- og influensajustert1
4. kvartal 2012Prosentvis endring fra kvartalet før
1Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med to desimaler. I andre tabeller oppgis tallene med én desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.
Begge kjønn
Egenmeldt og legemeldt6,653,8
Egenmeldt1,0415,7
Legemeldt5,611,8
Menn
Egenmeldt og legemeldt5,154,3
Egenmeldt0,9015,4
Legemeldt4,242,2
Kvinner
Egenmeldt og legemeldt8,523,3
Egenmeldt1,2015,9
Legemeldt7,321,5

Både det egenmeldte og det legemeldte sykefraværet hadde en økning, henholdsvis på 15,7 og 1,8 prosent. Sykefraværet for menn gikk opp 4,3 prosent, mens fraværet for kvinner vokste med 3,3 prosent.

Sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 7,9 prosent.

Tall uten sesong- og influensajustering

De videre kommentarer i artikkelen baserer seg på tall som ikke er sesong- og influensajustert. Vi ser da på endringer siste år, det vil si fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012.

Sykefraværet siste år gikk opp med 3,8 prosent. Det egenmeldte sykefraværet økte med 8,5 prosent, mens det legemeldte fraværet gikk opp med 2,9 prosent. 1

Økning for både menn og kvinner

Sykefraværet for menn gikk opp fra 5,0 til 5,2 prosent, mens det for kvinner gikk opp fra 8,3 til 8,6 prosent - som tilsvarer en økning på henholdsvis 3,7 og 3,9 prosent.

Sykefraværet gikk opp i alle næringer, unntatt én

Fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 økte sykefraværet i alle næringer, bortsett fra eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting, som hadde en nedgang på 0,7 prosent. Blant de største næringene hadde bygge- og anleggsvirksomhet samt undervisning den sterkeste veksten med henholdsvis 9,4 og 6,9 prosent.

Sykefraværet vokste i samtlige fylker

Fordelt etter arbeidssted økte sykefraværet i alle fylker det siste året. Veksten var sterkest i Oppland og Østfold, med henholdsvis 8,5 og 7,2 prosent. Rogaland hadde den laveste økningen med 0,3 prosent.

Nivået på sykefraværet i 4. kvartal 2012 var høyest i Troms, med 8,2 prosent, og lavest i Rogaland, med 5,5 prosent.

Andelen lange sykefravær opp

Andelen av sykefravær som varte hele kvartalet gikk opp fra 29,5 prosent i 4. kvartal 2011 til 30,3 prosent i 4. kvartal 2012. Det egenmeldte sykefraværets andel av alle tapte dagsverk økte fra 15,5 til 16,2 prosent i samme tidsrom.

Kommunal forvaltning økte mest

Sykefraværet vokste i samtlige sektorer fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012. Sterkest økning hadde kommunal forvaltning , med 5,7 prosent. Statlig forvaltning , inkludert helseforetakene, gikk opp 4,8 prosent, mens fraværet i privat sektor hadde den laveste veksten med 3,1 prosent.

Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor med 6,2 prosent i 4. kvartal 2012, mens statlig- og kommunal forvaltning hadde et fravær på henholdsvis 6,7 og 8,8 prosent.

Sterkest oppgang i aldersgruppen 45-54 år

I alle de store aldersgruppene gikk det legemeldte sykefraværet opp. Økningen var sterkest i aldersgruppene 45-49 og 50-54 år, med henholdsvis 4,9 og 3,9 prosent. 20-24 åringene hadde den svakeste oppgangen, med 0,9 prosent.

For menn var aldersgruppen 60-64 år den eneste aldersgruppen med en nedgang i sykefraværet. Her var det en nedgang på 0,8 prosent. Sykefraværet for kvinner økte i alle de store aldersgruppene. Minst oppgang var det for 20-24 åringene, med 0,6 prosent.

Vi har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder.

1 Teksten er endret etter publisering. Ved en feiltakelse stod det opprinnelig at det legemeldte sykefraværet gikk ned med 2,9 prosent. Det riktige er at det var en oppgang.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB