1196
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1196
Fortsatt økning i sykefraværet
statistikk
2003-12-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær3. kvartal 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økning i sykefraværet

Sykefraværet økte fra 7,7 til 8,1 prosent fra 3. kvartal 2002 til 3. kvartal 2003. Egenmeldt fravær viste ingen endring, mens det legemeldte fraværet økte med 0,4 prosentpoeng.

Det var vekst i sykefraværet for både kvinner og menn siste år. For kvinner økte sykefraværsprosenten fra 9,3 til 9,7, mens den for menn steg fra 6,5 til 6,9.

Lavest vekst i undervisning og industri

Innenfor undervisning holdt sykefraværet seg uendret fra 3. kvartal i fjor. I industri og bergverk og kraft- og vannforsyning var det en vekst på 0,1 prosentpoeng. For kvinner i industrien gikk sykefraværet ned.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. 2. kvartal 2000-3. kvartal 2003

Sykefraværsprosent for arbeidstakere med legemeldt sykefravær, etter fylke. 3. kvartal 2003

Sykefraværet økte mest i bygge- og anleggsvirksomhet

I bygge- og anleggsvirksomhet økte sykefraværsprosenten med 0,9 prosentpoeng. Transport og kommunikasjon hadde en vekst i sykefraværet på 0,8 prosentpoeng, som også er godt over gjennomsnittet på 0,4 prosentpoeng.

Sterkest vekst i de lange sykefraværene

Det legemeldte sykefraværet med varighet over seks måneder økte sin andel av det samlede fraværet.

Den videre omtalen av sykefraværet i denne artikkelen gjelder bare legemeldt sykefravær. For det egenmeldte sykefraværet foreligger bare informasjon om nærings- og kjønnsfordeling. Det legemeldte sykefraværet utgjør om lag 90 prosent av det totale sykefraværet.

Størst økning blant menn i 50-årene

For menn var økningen i det legemeldte sykefraværet størst i aldersgruppene 50-59 år, mens det for kvinner fremdeles var størst vekst i aldersgruppene 25-34 år. Kvinner i disse aldersgruppene hadde også et meget høyt nivå på fraværet med en legemeldt sykefraværsprosent på 9,0 i aldersgruppen 25-29 år og en sykefraværsprosent på 9,6 i aldersgruppen 30-34 år. Dette fraværsnivået var høyere enn for 40-åringene og nesten like høyt som for kvinner i slutten av 50-årene som hadde et fraværsnivå på ca. 10 prosent. En del av det høye fraværet for disse aldersgruppene skyldtes fravær i forbindelse med svangerskap. For menn var det en liten nedgang i det legemeldte sykefraværet på 0,1 prosentpoeng blant de yngste (16-24 år) og blant de eldste (over 66 år).

Lav vekst i Oslo

Lavest vekst var det i Oslo med 0,1 prosentpoeng økning. Nord-Trøndelag hadde den største økningen med 0,9 prosentpoeng sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Vest-Agder, Telemark og Finnmark hadde en økning på 0,6 prosentpoeng.

Sykefraværsstatistikk i Statistikkbanken

Statistikkbanken i Statistisk sentralbyrå er en tjeneste for publisering av detaljert statistikk på Internett. I første omgang tilbyr vi sykefraværsstatistikk fordelt etter kjønn, alder, næring, bedriftsstørrelse og bostedskommune.

Tabeller:

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB