1194
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/arkiv
1194
Fortsatt vekst i sykefraværet
statistikk
2004-03-23T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær4. kvartal 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i sykefraværet

Sykefraværet økte fra 7,8 til 8,5 prosent fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003. Egenmeldt fravær økte med 0,1 prosentpoeng, mens det legemeldte fraværet økte med 0,6 prosentpoeng.

Målt i prosentpoeng økte sykefraværet for kvinner nesten dobbelt så mye som for menn: For kvinnene økte sykefraværet med 0,8 prosentpoeng fra 9,5 til 10,3, mens det for menn økte fra 6,5 til 6,9. Blant de større næringene er det bare utviklingen innenfor helse- og sosialtjenester som skiller seg nevneverdig fra gjennomsnittet, med en økning på 0,9 prosentpoeng fra 10,2 til 11,1 i perioden.

Lange sykefravær økte mest

Andelen sykefraværsdagsverk som skriver seg fra legemeldt fravær som varer gjennom hele kvartalet, har gått opp fra 31,6 til 34,0 prosent fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003. Andelen har økt år for år siden 4. kvartal 2000.

Tapte dagsverk pga. egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. 2. kvartal 2000-4. kvartal 2003

Sykefraværsprosent for arbeidstakere med legemeldt sykefravær, etter alder. I prosent av avtalte dagsverk. 4. kvartal 2002 og 4. kvartal 2003

Den videre omtalen av sykefraværet gjelder bare legemeldt sykefravær. For det egenmeldte sykefraværet foreligger bare informasjon om nærings- og kjønnsfordeling. Det legemeldte sykefraværet utgjør om lag 90 prosent av det totale sykefraværet.

Lavest vekst blant de yngste

Både kvinner og menn i alderen 16-19 og 20-24 år hadde markert lavere vekst i det legemeldte sykefraværet enn gjennomsnittet. Utviklingen i disse gruppene varierte fra uendret nivå for menn 16-19 år til en vekst på 0,2 prosentpoeng for kvinner 16-19 år. For de eldste arbeidstakerne, i alderen 65-66 år, økte fraværet kraftigere enn gjennomsnittet. Dette gjelder både menn og kvinner.

Lav vekst i Oslo, høyest vekst i Finnmark

Oslo var eneste fylke med markert lavere vekst i det legemeldte sykefraværet enn landet som helhet fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003. Veksten for Oslo var på 0,3 prosentpoeng, mens den for hele landet var på 0,6 prosentpoeng. Hordaland, Nord-Trøndelag og Finnmark hadde høyest vekst. Finnmark hadde 0,9 prosentpoeng vekst i perioden, mens Hordaland og Nord-Trøndelag hadde en vekst på 0,8 prosentpoeng.

Sykefraværsstatistikk i Statistikkbanken

Statistikkbanken i Statistisk sentralbyrå er en tjeneste for publisering av detaljert statistikk på Internett. I første omgang tilbyr vi sykefraværsstatistikk fordelt etter kjønn, alder, næring, bedriftsstørrelse og bostedskommune.

Tabeller:

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB